Luonnonfilosofian seura

2015

27. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tuomo Suntola
p. +358 45 6797 819
tuomo.suntola@sci.fi

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@helsinki.fi

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Hallitus 2015:
Tuomo Suntola (pj)
Tarkko Oksala (vpj)
Juha Samela (siht)
Kari Kosonen (taloud)
Tarja Kallio-Tamminen
Antero Langinauer
Viljo Martikainen
Avril Styrman
Jyrki Tyrkkö

Hallituksen sivut

Luonnonfilosofian seura — The Finnish Society for Natural Philosophy

Seuran tarkoituksena on edistää luonnontieteiden ja niiden sovellusten herättämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta. Luonnonfilosofian seura pyrkii kokoamaan tiedeyhteisön eri haarojen edustajat keskusteluyhteyteen, jossa maailmankuvaa, olemassaoloa ja tietoamme siitä voidaan tarkastella ja täsmentää kunkin erikoisalan saavutusten valossa. Seuran säännöt.

Historia: Luonnonfilosofian seura on saanut alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seura perustettiin 17.11.1988 ja rekisteröitiin 8.1.1990. Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi se hyväksyttiin vuonna 1993. TSV julkaisee Tieteessä tapahtuu -lehteä.

Toiminta: Seura kokoontuu vähintään kerran kuussa, mutta yleensä kahdesti kuussa, esitelmätilaisuuksiin, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Esitelmiä  pidetään parillisten viikkojen tiistaina Tieteiden talossa, klo. 18.15-20.00, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505. Sana on vapaa esitelmätilaisuuksissa, ja usein kuullaankin ankaraa debattia.

Seura järjestää myös laaja-alaisempia poikkitieteellisiä symposioita, useamman luennon kattavia luentosarjoja, sekä teemailtoja, kuten ontologiailta (2014) ja kvanttimekaniikan tulkintailta 30.09.2014. Poikkitieteellisten symposioiden sarjaan kuuluvat mm. "Luonnontieteen haaste filosofialle ja teologialle" (1996), "Onko suhteellisuusteorian lähtöolettamuksille vaihtoehtoja" (2000), "Models in physics and cosmology" (2010), "Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli" (2011), ja "100 Years of Gestalt Psychology" (2012), "Luonnonfilosofian seura 25 vuotta, K.V. Laurikaisen juhlasymposium" (2013), ja toinen Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli symposium 13.-14.10.2014. Seuran jäsenet voivat ehdottaa luentosarjoja hallitukselle, voivat ehdottaa teostensa julkaisua Seuran nettisivuilla, ja voivat pyytää muita jäseniä kommentoimaan teoksiaan.

Jäsenet: Luonnonfilosofian seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki seuran tavoitteista ja toiminnasta kiinnostuneet jättämällä jäsenhakemuksen. Seuran jäsenrekisterissä oli vuoden 2013 lopussa 117 jäsentä. Seurasta erotettiin 70 jäsentä jotka, eivät olleet maksaneet jäsenmaksua vuosina 2011-2013. Seuraan liittyi vuoden aikana 23 jäsentä ja siitä erosi 3 jäsentä. Seuran vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa, opiskelijoilta 10 euroa. Seuran toimintaa ylläpidetään jäsenmaksuilla, apurahoilla ja lahjoituksilla, joita seura ottaa vastaan kiitollisena. Vuoden 2014 jäsenmaksu maksetaan viitteellä 20145, tille FI3510193000204652 (Nordea).

Luonnonfilosofian seuralla on vuodesta 1998 alkaen ollut toimipaikka Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

 

Tuleva ohjelma:

3.3.2015 18.15-20.00 Pentti Alanen, ”Havaintojen ja teorioiden keskinäisistä riippuvuussuhteista; Ludwik Fleck Thomas Kuhnin edeltäjänä”, Esityksessä tarkastellaan tutkijayhteisön paradigmojen ohjaavaa vaikutusta siihen, miten havainnot jäsentyvät ja millä tavalla havaintojen ja kokeellisen evidenssin tavanmukaisesti katsotaan tukevan tai kritikoivan erilaisia tieteellisiä teorioita. Useimmat esimerkit ovat lääketieteestä, mutta vastaavia esimerkkejä voidaan löytää useimmista empiirisistä luonnontieteistä.

© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy