Luonnonfilosofian seura

In English


2016

28. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tuomo Suntola
p. +358 45 6797 819
tuomo.suntola@sci.fi

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Hallitus 2015:
Tuomo Suntola (pj)
Tarkko Oksala (vpj)
Juha Samela (siht)
Kari Kosonen (taloud)
Tarja Kallio-Tamminen
Antero Langinauer
Viljo Martikainen
Avril Styrman
Jyrki Tyrkkö

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Seuran jäsenmaksu 2016,
20 € (opiskelijat 10 €) maksetaan seuran tilille viitenumerolla 20161.

LIITY JÄSENEKSI!

Hallitukset sivut

Luonnonfilosofian seura — The Finnish Society for Natural Philosophy

Luonnonfilosofian seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Luonnonfilosofian seura on saanut alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, TSV:n, jäsen. Seura on toimii Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Seuran säännöt. Seuran toiminnasta julkaistiin vuonna 2015 perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistettu 25-vuotishistoria, joka on ladattavissa e-kirjana, pdf.

Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18:15-20:00 Tieteiden talon salissa 505. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja. Luettelo Seuran tilaisuuksista ja niissä pidetyistä esitelmistä löytyy sivulta Esitelmät.Tulevia tapahtumia:

Toukokuu

3.5.             18.15 Prof. Simo Knuuttila: Potentiaalisuus ja aktuaalisuus aristoteelisessa luonnonfilosofiassa

Kaikki muutokset luonnossa ovat aristoteelisen luonnonfilosofian mukaan potentiaalisuuksien aktualisoitumia. Yleisellä tasolla uuden asian syntymistä selitetään niin, että on olemassa passiivinen kyky ja aktiivinen kyky, ja muutos tapahtuu, kun nämä kyvyt kohtaavat. 

Luonnossa on suuri määrä toteutumattomia mahdollisuuksia passiivisen potentian merkityksessä. Ne ovat kuitenkin ehdollisia mahdollisuuksia, jotka eivät voi toteutua itsestään. Ne tarvitsevat toteutuakseen aktiivisen potentian aktivaattoriksi. Mutta kun aktiivinen ja passiivinen potentia ovat vuorovaikutuksessa keskenään, uusi asia syntyy välittömästi. Tähän liittyy se käsitteellinen ongelma, että mikään, mikä ei toteudu, ei varsinaisesti voi toteutua, ja mahdollisuus, josta ei puutu aktiivista eikä passiivista tekijää, toteutuu välttämättä. Aristoteles pitää muuttuvan maailman todellisuutta kuitenkin tilastollisesti indeterministisenä. Tästä syystä hän määrittelee potentiaalisuudet propensiteeteiksi ja tarkastelee mahdollisuutta, aktualisaatiota, ja kausaalisuutta diakronisesti. Tapaustyypin mahdollisuuden kriteerinä on kuitenkin sen joskus tapahtuva aktualisoituminen. Aristoteelisen teorian ongelmallinen idea oli kvalifioida nykyhetkisen yksittäisen tapahtuman välttämättömyyttä viittaamalla siihen, että jollakin toisella hetkellä asia voi olla toisin. Leibniz ja hänen edeltäjänsä esittivät, että ei-välttämättömän nykyhetkisen asian pitäisi voida tapahtua toisin juuri samassa hetkessä. Käsittelen lopuksi tätä singulaarisuuden vaihtoehtoisuuden ideaa modaaliteorioissa.

17.5.           18.15 sali 104, Prof. Jayant Narlikar: Astronomy tradition in India

This talk will broadly divide the past into three periods: the early Vedic period, the flourishing centuries from Aryabhata to Bhaskara and the later period of the Kerala school. While describing the early astronomical tradition the talk will dwell on the reasons why the early progress did not continue on to modern times.

20.-21.5. International Workshop: Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality

The Finnish Society for Natural Philosophy, together with The Physics Foundations Society, will arrange a two-day workshop on the theme Scientific models and a comprehensive picture of reality to be held on May 20-21, 2016 at the House of Science and Letters in Helsinki. The workshop brings together recognized philosophers, physicists and cosmologists to discuss the scientific models and the challenge of making nature understandable. The workshop calls for novel aspects of unifying theories and discusses the postulates, testability and the philosophical criteria of the theories.

Link to workshop program and registration.
Link to Physics Foundations Society. 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy