Luonnonfilosofian seura

Esitelmät 1989 - 2013

2015

 • 20.1.2015 18.15-20.00 Tuomo Suntola alustaa aiheesta ”Mihin tieteellinen maailmankuvamme perustuu?”. Alustuksessa tarkastellaan luonnonfilosofian keskeistä kysymystä havaittavan todellisuuden kuvaamisesta. Mikä nykyisessä tieteellisessä todellisuuskuvassamme perustuu havaintoihin, mikä päätelmiin havainnoista ja mikä filosofisiin periaatteisiin?
 • 3.2.2015 18.15-20.00 Antero Langinauer alustaa aiheesta: ”Mielen aivoituksia”. Luonnonfilosofinen psykofyysisen ongelman tarkastelu, jossa pohditaan mielen toimintojen ja aivotoimintojen keskinäistä suhdetta sekä tietoisuuden aika-avaruudellista ulottuvuutta.
 • 17.2.2015 17.00-17.45 Väitöskirjaesittely. Timo Peltola: Haasteet hiukkasten havainnoinnissa. Timo Kertoo Compact Muon Solenoidin (CMS) rakenteesta, kuinka sillä havainnoidaan hiukkasia ja mitä haasteita sen kehityksessä on edessä.
 • 17.2.2015 18.15-20.00 Heikki Sipilä ja Avril Styrman alustavat aiheesta ”Sopivatko havainnot teorioidemme antamiin ennusteisiin? Korjataanko havaintoa vai teoriaa?”. Heikki Sipilä tarkastelee Mars-planeetan olosuhteiden kehitystä viimeaikaisen avaruustutkimuksen valossa, Avril Styrman alustaa keskustelua paradigmojen kehitysten, muutosten ja vertailun ongelmatiikasta.

2014

 • 21.01.14 ONTOLOGIAILTA
  • 15.30-16.10 Ilkka Niiniluoto: Miten ontologista realismia voi puolustaa?
  • 16.10-16.50 Viljo Martikainen: Tieteellinen mentaalinen realismi.
  • 16.50-17.30 Avril Styrman: Temporaalinen kombinatorialismi mahdollisuuden perustana.
  • 17.30-18.00 Kahvitauko
  • 18.00-18.40 Tuomas Tahko: Luonnolliset luokat ja niitten identifiointi
  • 19.40-19.20 Jani Hakkarainen ja Markku Keinänen: Troopit - maailman perustavat rakenneosat.
  • 19.20-20.00 Valtteri Arstila: Voiko värit havaita virheellisesti?
 • 04.02.14 18.15-20.00 Professori Seppo Vainio, Oulun yliopisto: Kommunikaation biologia: Faktoja ja hypoteeseja.
 • 04.02.14 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 1. Piirteitä Tieteellisen mentaalisen realismin ihmiskäsityksestä ja ihmisen ontologisesta olemuksesta mentaalisesti ohjautuvana toimijana 
 • 18.02.14 18.15-20.00 Tuukka Tanninen: Linkit kielifilosofian ja luonnonfilosofian välillä. Kommentaattorina Severi Hämäri.
 • 04.03.14 18.15-20.00  Tuomo Suntola & Tarja Kallio-Tamminen: Kvantin olemuksesta.
  04.03.14 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 2. Käsitteet ja tietoisuus mielen ja maailman liittyminä, tietoteoria.
 • 18.03.2014 17.00-18.00 Sääntömääräinen vuoden 2014 ensimmäinen vuosikokous.
 • 18.03.2014 18.15-20.00 Eero Rauhala: Fysiikan käsitteistä ja Higgsin hiukkasesta Husserlin  fenomenologian valossa.
 • 01.04.2014 18.15-20.00 Jari Palomäki: Gottfried Wilhelm Leibniz.
 • 01.04.2014 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 3. Totuus ja tietoisuuden tilannerelevanssi evoluutioprosessien valintakriteerinä.
 • 15.04.2014 18.15-20.00 Tomi Kokkonen. Luonnonfilosofian olemus.
 • 29.04.2014 18.15-20.00 Heikki Sipilä: Ajan olemuksesta. 
 • 29.04.2014 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 4. Arvot, hyvä, hyvyys ja etiikan ongelma.
 • 13.05.2014 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Ovatko filosofian ikuiset ongelmat todella ikuisia? Kommentaattorina Severi Hämäri.
 • 22.5.2014 18.00 Opastettu ekskursio Helsingin observatorioon. Vain jäsenille.
 • 16.09.2014 18.15-20.00 Juha Himanka: Fenomenologia ja suhteellisuusteoria.
 • 30.09.2014 16.00-20.00 Kvanttimekaniikan tulkintailta.
  • 16.00-16.50 Paavo Pylkkänen: Kvanttiteoria ja tieteellinen metafysiikka
  • 16.50-17.45 Claus Montonen: Koherentti historia -tulkinta 
   • 17.45-18.15 Kahvitauko
  • 18.15-19.10 Pekka Lahti: Kvanttimekaniikan mittausepätarkkuusrelaatiot
  • 19.10-20.00 Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikka ja itämainen filosofia
 • 13-14.10.2014 Toinen Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli Symposium. Tieteiden Talo Sali 104.
MAANANTAIN 13.10.2014 OHJELMA
08.00-09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00-09.10 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja: Avaussanat
09.10-09.50 Emeritusprofessori Simo Knuuttila: Sielun fysiologiaa: Galenos, Descartes, Kant
09.50-10.30 Emeritusprofessori Anto Leikola: Mieli biologin näkökulmasta
10.30-11.10 Akatemiaprofessori Riitta Hari: Aivotutkijan käsitys mielestä.
11.10-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Dosentti Iiro Jääskeläinen: Mieli psykologin näkökulmasta
12.00-12.30 Professori Lauri Nummenmaa: Tunne mielen ohjaavana rakenteena
12.30-14.00 Lounastauko
14.00-14.30 Professori Harry Scheinin: Anestesia tajunnantutkimuksen työvälineenä
14.30-15.00 Dosentti Paavo Pylkkänen: tietoisuus fyysikon mielessä
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen: Havainto ja tietoisuus aivojen muistiprosessien dynaamisina tuotoksina
16.00-17.30 Paneelikeskustelu

TIISTAIN 14.10.2014 OHJELMA
09.00-09.40 Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto: Kieli ja itsetietoisuus
09.40-10.20 Professori Eero Castren: Kehittyvät aivot ja mieli
10.20-11.00 Dosentti Jyrki Mäkelä: Kielen häiriöistä ja niiden mielekkäästä hyödyntämisestä
11.00-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto: Tiedostamattomat prosessit ja arkipsykologiset selonteot
12.00-12.30 Professori Minna Huotilainen: Musiikin ja kielen käsitteet aivoissa
12.30-13.30  Lounastauko
13.30-14.00 Professori Timo Honkela, Helsingin yliopisto: Mielien, kielien ja käsitteiden variaatio ja muutos
14.00-14.30 Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi: Mitä aivojen mittaaminen kertoo tietoisuuden tiloista
14.30-15.00 Dosentti Matias Palva: Aivot ja kognitio
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 Professori Lauri Parkkonen: Ihmisaivot, koneet ja tietoisuus
16.00-16.30 Professori Urpo Nikanne: Mielen ja kielen liittymistä
16.30-17.00 TkT Viljo Martikainen: Ymmärrys ja kielen kontekstiaalisuus käsitteiden dynaamisina ja tilannerelevantteina tuotoksina
 • 28.10.2014 18.15-20.00 Pentti Alanen:  Geometrian ja fysiikan suhteesta; Edmund Husserlin Krisis-kirjan tarkastelua.
 • 11.11.2014 18.15-20.00 Jukka Kekkonen: Lakia ja normit, arvot ja etiikka
 • 25.11.2014 17.00-18.00 Syyskokous.
 • 25.11.2014 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Voiko tieteen tuloksiin rakentuva ajattelu rikastaa filosofista keskustelua?
 • 09.12.2014 Pikkujoulu.

2013

 • 22.01.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 TkT Tuomo Suntola: Tieteen lyhyt historia. Kommentaattoreina prof. Tapio Ala-Nissilä ja prof. emeritus Matts Roos.
 • 05.02.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Emeritusprofessori Juhani Pietarinen: Voiman olemus. Kommentaattorina TkT, Dos. Simo Hemilä. 
 • 19.02.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Dos. Keith Baverstock: Life as physics and chemistry: a system view of biology.
 • 05.03.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Prof. Markku Myllykangas & prof. Tapio Ala-Nissilä: Miksi uskomuslääkintään uskotaan vieläkin niin hyvin? 
 • 05.03.2013 sali 309 klo. 16.15-17.00 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 1. Antiikista keskiaikaan. Metafysiikan periaatteet ja empirismi. Mikä kuihdutti antiikin filosofian? Antiikin perintö Eurooppalaiselle tieteelle.
 • 19.03.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 FT Lauri Järvilehto: Intuitio ja systeemiajattelu. Kommentaattorina TkT Viljo Martikainen.
 • 26.03.2013 sali 309 klo. 16.15-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 2. Kopernikuksesta Newtoniin. Matemaattisen fysiikan ja empirismin läpimurto. Matematiikan vuosisata ja mekaniikan jatkokehitys.
 • 02.04.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Severi Hämäri: Eräästä empiristisestä käänteestä kielifilosofiassa.
 • 02.04.2013 sali 309 klo. 16.15-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 3. Sähkömagnetismin hahmottuminen ja haasteet Newtonilaiseen fysiikkaan. Liikkeen kuvaamisen kehityksestä. Tilaus suhteellisuusteorialle. Suhteellinen vai absoluuttinen aika, etäisyys ja lepotila.
 • 16.04.2013 s505 18.15-20.00 Elina Keihänen: Kosmologian nykytila uunituoreiden tulosten valossa.
 • 16.04.2013 sali 505 klo. 16.15-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 4. Aineen kuvaamisen kehityksestä. Atomin hahmottaminen ja kuvaaminen. Voima vai energia perussuureena. Planckin yhtälöstä kvanttimekaniikkaan. Kvantin käsitteestä. Paikallisen suhde kokonaisuuteen.
 • 14.05.2013 s505 18.15-20.00 Heikki Patomäki: Taloustieteen arvovapaus.
 • 14.05.2013 sali 309 klo. 16.00-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 5.   Tähtitieteestä kosmologiaan, suppeasta yleiseen suhteellisuusteoriaan ja Friedman–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) kosmologiaan. Todellisuuskuvan muodostuminen.
 • 28.05.2013 s505 18.15-20.00 Kahden kosmologian kohtaaminen. Tuomo Suntolan Dynamic Universe mallia vertaillaan standardimalliin. Kommentaattoreina ja Matts Roos ja Tapio Ala-Nissälä.
 • 17.09.2013 Avril Styrman: Taloudellisuuden periaate. Kommentaattoreina  Ahti-Veikko Pietarinen ja Tuomo Suntola.
 • 01.10.2013 Viljo Martikainen: Mentaalisen realismin rooli luonnonfilosofiassa.
 • 15.10.2013 Ari Lehto:  Alkeishiukkasfysiikan lyhyt historia. Kommentaattorina Tapio Ala-Nissilä.
 • 29.10.2013 FT, Dosentti Risto Pitkänen: Estetiikan filosofisia kysymyksiä.
 • 11.-12.11.2013 LFS 25v - KV Laurikaisen Juhlakonferenssi.
  • 11.11.2011 09.00-09.10 Viljo Martikainen, Chairman of The Finnish Society for Natural Philosophy, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja. Opening words. Symposiumin avaus.
  • 11.11.2011 09.10-09.50 Professori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto. Critical Remarks on K.V. Laurikainen's Natural Philosophy. Kriittisiä huomioita K.V. Laurikaisen luonnonfilosofiasta.
  • 11.11.2011 09.50-10.30 Emeritusprofessori Stig Stenholm: Beyond Reality, Laurikainen and Philosophy. Todellisuuden tuolla puolen, Laurikainen ja filosofia.
  • 11.11.2011 11.00-11.40 Professor Anton Zeilinger, Vienna University, Austria. Qubits and Quantum Teleportation. Qubitit ja kvanttiteleportaatio.
  • 11.11.2011 11.40-12.20 Professor Emeritus Basil Hiley, Theoretical Physics Research Unit, Birkbeck College, University of London, UK. Foundations of Quantum Theory in the Light of Bohmian Non-Commutative Dynamics. Kvanttiteorian perusteet Bohmilaisen ei-kommutatiivisen dynamiikan valossa.
  • 11.11.2011 13.30-14.00 Professori Kari Rummukainen. So the Higgs Boson has been Found, What Then? Higgsin Bosoni on löydetty, mitä sitten?
  • 11.11.2011 14.00-14.30 Professori Pertti Hakonen, Aalto-yliopisto. Electromechanics with Nanosystems. Elektromekaniikkaa nanosysteemeillä.
  • 11.11.2011 15.00-15.30 Dosentti Tuomo Suntola. On the Linkage between Planck's Quantum and Maxwell's Equations. Plackin vaikutuskvantin ja Maxwellin yhtälöiden yhteydestä.
  • 11.11.2011 15.30-16.00 Professori Pekka Lahti, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto. Heisenberg's Error-Disturbance Uncertainty Relation. Heisenbergin virhe-häiriö epätarkkuussuhde.
  • 11.11.2011 16.00-16.30 Dosentti Paavo Pylkkänen, University of Skövde, Sweden and University of Helsinki, Finland. Recent Advances in Quantum Cognition. Kvanttikognition uudet tuulet.
  • 11.11.2011 16.30-17.30 Panel discussion: Open Problems and New Directions in Quantum Physics. Paneelikeskustelu: Kvanttifysiikan avoimia ongelmia ja uusia suuntia. PJ/Chair: Tapio Ala-Nissilä. Osallistujat/participants: Anton Zeilinger, Basil Hiley, Stig Stenholm, Paavo Pylkkänen, Pekka Lahti, Kari Rummukainen.
  • 12.11.2011 09.00-09.30 Lehtori Agnes Airola. How, Where and Why was the Finnish Association for Natural Philosophy Born. Miten, missä ja miksi Luonnonfilosofian seura syntyi. Ääni.
  • 12.11.2011 09.30-10.00 Professori Jussi Rastas. The Thoughts and Plans of Professor K.V. Laurikainen for Improving the Role of Natural Philosophy in Finland. Professori K.V. Laurikaisen ajatuksia ja suunnitelmia luonnonfilosofian aseman edistämiseksi Suomessa.
  • 12.11.2011 10.00–10.30 Yliopistontutkija Claus Montonen. K.V. Laurikainen’s Strategy to Establish the Philosophy of Physics in the University of Helsinki. K.V. Laurikaisen strategia perustaa fysiikan filosofia Helsingin yliopistoon.
  • 12.11.2011 11.00-11.30 Emeritusprofessori Kullervo Rainio. Debates of the Philosophers. Filosofien debatteja.
  • 12.11.2011 11.30–12.00 Emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio. Discussions with K.V. Laurikainen. Keskusteluja K.V. Laurikaisen kanssa.
  • 12.11.2011 13.30-14.00 Dosentti Simo Hemilä. Conscious Experiences are Coded Brain Information. Tietoiset elämykset ovat koodattua aivoinformaatiota.
  • 12.11.2011 14.00-14.30 Dosentti Tarkko Oksala. A New Knowledge Architecture for Cosmology. Uusi tiedon arkkitehtuuri kosmologialle.
  • 12.11.2011 14.30-15.00 FT Tarja Kallio-Tamminen. K.V. Laurikainen Expanding the Limits of Science. K.V. Laurikainen tieteen rajoja laajentamassa.
  • 12.11.2011 15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja 2006-2013. The Near Past and the Potent­ial Future of Natural Philosophy. Luonnonfilosofian lähihistoria ja sen potentiaalinen tulevaisuus.
  • 12.11.2011 16.00-17.00  Panel Discussion: The Role of Natural Philosophy in the Past and in the Future. Paneelikeskustelu: Luonnonfilosofian rooli menneisyydessä ja tulevaisuudessa. PJ/Chair: Juha Samela. Osanottajat/participants: Kaarle Kurki-Suonio, Claus Montonen, Tarkko Oksala,  Simo Hemilä,  Tarja Kallio-Tamminen ja Viljo Martikainen.


2012

 • 18.09.2012 Dos. Tarkko Oksala: Electromediatiivinen kasvatus, haaste tieteelle ja humanismille. Kommentaattoriana TkT Viljo Martikainen.
 • 04.09.2012 DI Tapio Kulmala: Tyhjiön olemus
 • 15.05.2012 Vierailu ja luento Suomen Pankissa.
 • 02.05.2012 Dosentti Eero Rauhala: Fenomenologia fyysikon näkökulmasta.
 • 17.04.2012 Apulaisprofessori Lauri Parkkonen: Aivokuvantaminen ja tietoisuus
 • 03.04.2012 Professori Tapio Ala-Nissilä: Emergenssi.
 • 20.03.2012 TkT Viljo Martikainen: Ontologia, etiikka ja ihmiskäsitys tieteellisessä mentaalisessa realismissa. Kommentaattoreina Anne Metsälä ja Veikko Salovaara.
 • 06.03.2012 Emeritusprofessori Martti Tiuri: Kestävään energiaan. Sali 505.
 • 21.02.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Panzar: Kulutus ja talouden liike. Sali 505.
 • 07.02.2012 TIEKEn tutkimus- ja kehittämisjohtaja,TkT Jyrki Kasvi: Informaation, tiedon ja teknologian murros. Sali 505.
 • 24.01.2012 Työterveyslaitoksen johtaja prof. Harri Vainio: Tutkimus ja tieteellinen tieto. Kommentaattorina tutkimusprofessori Jussi Simpura. Sali 505.

2011

2010

 • FT Ahti Lampinen, Näkymätön tulee esiin - kohti uutta informaatiolle, kontekstiriippuvuudelle ja vuorovaikutukselle rakentuvaa maailmankuvaa
 • Dos. Syksy Räsänen, Maailmankaikkeuden muodonmuutoksia
 • Prof. Liisa Keltikangas-Järvinen: Geenit, ympäristö ja persoonallisuus
 • FT Leo Näreaho: Panpsykismi

2009

2008

 • Kauko Sipponen: Perus- ja ihmisoikeuksien elintila
 • Antti Revonsuo: Tietoisuuden ongelma
 • Tapio Tamminen: Darvinismi ideologiana
 • Pentti Haikonen: Konetietoisuus >> linkki esitelmään
 • Arto Annila: Milloin aineeseen syntyi elämä
 • Kaarle Kurki-Suonio ja Aku Visala: Tieteelliset ja uskonnolliset uskomukset elämänhallinnan välineenä
 • Luonnonfilosofian seuran historian tarkastelu. Alustajina Agnes Airola, Kullervo Rainio, Urho Ketvel, Kaarle Kurki-Suonio, Stig Stenholm, Simo Liukkonen, Paul Talvio, Viljo Martikainen, Pekka Jauho, Pekka Tarjanne, Tarja Kallio-Tamminen, Jyrki Tyrkkö, Heikki Mäntylä, Harri Lonka, Ari Lehto ja Tuomo Suntola
 • Ari Lehto, Heikki Sipilä ja Tuomo Suntola: Mitä havainnot ja mallit viestittävät todellisuudesta?
 • Seuran 20v juhlaseminaari 18-19.9.2008 "Natural Sciences and Reality"
 • Eero Hyvönen: Kansallinen FinnONTO ontologiainfrastruktuuri semanttisessa webissä,
  Katri Seppälä: Miksi ja miten ontologioita kehitetään? Kommentit Viljo Martikainen
 • Alpo Kallio: Syövän synty, kommentit Arto Annila
 • Ismo Koponen: Empirismin jäljillä 21. vuosisadan fysiikassa, kommentit Kaarle Kurki-Suonio
 • Christofer Cronström: K.V. Laurikaisen merkitys fysiikan kehityksessä Suomessa, kommentit Pekka Tarjanne ja Antti Siivola

2007

 • Kari Enqvist: Energia, Entropia, Emergenssi – Monimutkaisuuden kulmakivet
 • Risto Ilmoniemi: Suunnattu magneettistimulaatio ja muita uusia aivotutkimusmenetelmiä
 • Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttilainen todellisuus
 • Fred Karlsson: Luonnollisten kielten ontologia
 • Hannu Kurki-Suonio: Kosminen taustasäteily – avain maailmankaikkeuden ymmärtämiseen
 • Jukka Maalampi: Aineen olemuksesta >> linkki esitelmään
 • Risto Nieminen: Gigasta petaan – tietokoneet tieteen palveluksessa
 • Ilkka Niiniluoto: Voiko filosofia olla tieteellistä?
 • Kai Nordlund ja Pekka Koponen: Nanotiede ja nanoteknologia
 • Göte Nyman: Top down vai bottom up: Kohti kokemuksen mittaamista
 • Leena Palotie: Ihmisen genomi ja suomalainen tautiperintö
 • Ahti Salo: Operaatiotutkimus tieteenä ja matemaattinen mallintaminen päätöksenteon tukena
 • Pekka Tarjanne: Kauko-Itä nousee, terveisiä Hanoin ASEM-ICT-ministerikokouksesta
 • Jyrki Tyrkkö ja Tarkko Oksala: Hermann Friedmann, unohdettu filosofi
 • Teppo Turkki: Taiteen ja tieteen tapa tarkastella todellisuutta
 • Seppo Vainio: Kantasolututkimuksen tieteelliset ja filosofiset ongelmat

2006

 • Stefan Djupsjöbacka: Kvanttifysiikan ja teologian kohtaaminen ns. Göttingenin keskusteluissa
 • Pekka Elo: Humanismi ja globaali etiikka
 • Kai Hakkarainen: Koulutuksen ja oppimisen filosofiset ongelmat
 • Katrina Harjuhahto-Madetoja: Tietoyhteiskunnan nykytila ja tulevaisuus
 • Heikki Hyötyniemi: Neokybernetiikka
 • Jukka Häkkinen: Ihmisen stereonäkö ja havaintoprosessi
 • Vesa Kanniainen: Taloustieteen filosofiset ongelmat
 • Hannu H. Kari: Internetin uhkakuvat, niiden taustat ja tekijät
 • Kaarle Kurki-Suonio: Keskustelua aineen olemuksesta
 • Pekka Lahti: Youngin koe ja de Broglien aineaaltohypoteesi
 • Ari Lehto: Voiko aineen rakenteen johtaa Planckin ajasta?
 • Viljo Martikainen: Keskustelua aineen olemuksesta
 • Mikko Paalanen: Mikä tappoi Schrödingerin kissan? Elektroniikkapiirejä kvanttirajalla
 • Jari Palomäki: Käsitteet ja käsitemallit
 • Ilkka Tittonen: Atomioptiikka

2005

 • Eero Castrén: Aivojen geenit
 • Olli Erjanti: Ruumiistairtautumiskokemus — sielun vai mielikuvituksen lentoa?
 • Olli Hallamaa: Myöhäiskeskiajan teologia ja luonmnonfilosofia
 • Olli Ikkala: Pohjalla on tilaa — nanoteknologia ja sen mahdollisuudet
 • Mikko Kaasalainen: Kaaos, yksinkertaisesta monimutkaiseen
 • Vesa Kanniainen: Globaali markkinatalous vs. sosiaalinen vastuu, löytyykö tasapaino?
 • Juha Karhu: Ilmakehän ja jääkausien kehityksen aikataulut
 • Petri Kivenheimo: Tietoisuuden tieteelliset selitykset ja tekoälyn mahdollisuus
 • Osmo Kuusi: Onko tulevaisuuden tutkimuksella ontologista teoriaa?
 • Markus Lammenranta: Keskustelua tietotoriasta
 • Viljo Martikainen: Keskustelua tietoteoriasta
 • Viljo Martikainen: Uusi näkökulma arvo- ja merkitysteorioihin
 • Claus Montonen: Vahvojen vuorovaikutusten teoria
 • Jussi Nuorteva: Tieteen asema ja tulevaisuus EU:ssa ja sen uhat ja mahdollisuudet Suomen tieteelle
 • Leo Näreaho: Selittääkö aivotutkimus Jumala-kokemukset?
 • Kullervo Rainio: Älyn älyäminen
 • Kari Riski: Uusi sähköinen kilogramman prototyyppi
 • Juha Sihvola: Maailmankansalaisen etiikan ongelma
 • Arto Siitonen: Uusi näkökulma arvo- ja merkitysteorioihin
 • Paul Talvio: Mieli ja maailma, todellisuuden monet kasvot

2004

 • Agnes Airola: Wolfgang Paulin tieteellinen elämäkerta No Time to Be Brief
 • Antti Aro: Miksi kolesteroli ja lihavuus ovat ongelma nykypäivän ihmiselle?
 • Li Guangyun: Kungfutselaisuus ja sen vaikutukset nykypäivän Kiinassa
 • Eero Hyvönen: Suomalainen kulttuuri semanttiseen webiin — kohti Semantic web Kalevalaa
 • Tarja Kallio-Tamminen: Katsaus luonnonfilosofian historiaan — lisääntyykö todellisuuden luonnetta koskeva tieto?
 • Urho Ketvel: De Scribenda Historia, historiankirjoituksen vaiheita historianfilosofian sovelluksena
 • Anssi Korhonen: Gottlob Fregen filosofia
 • Matti Kotiranta: Huomioita venäläisestä klassisesta filosofiasta — Millaista filosofia Venäjällä oli ennen kuin marxilaisuus mullisti yhteiskunnan?
 • Pekka Lahti: Uusinta tietoa Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta 6.5.2004
 • Heiko Lassek: Qi-käsitteen kehitys taolaisuuden filosofiassa ja lääketieteessä
 • Simo Liukkonen: Ilya Prigoginen ajatuksia ajan käsitteestä luonnon irreversiibelien prosessien pohjalta
 • Viljo Martikainen: Käsitteet mielen maailman avaimina
 • Heikki Mäntylä: Tieto, totuus ja tiede
 • Heikki Niini: Niinin suvun edustajat tieteen saralla
 • Tarkko Oksala: Todellisuuden arkkitehtuuri — emergenssi, kompleksisuus, hierarkia, organisaatio
 • Jari Palomäki: Uuno Saarnion filosofia
 • Paavo Pylkkänen: Onko tajunnalla ja aineella sama arkkitehtuuri?
 • Kullervo Rainio: Kognition dynamiikan kvanttimekaaninen kuvaus
 • Jussi Rastas: Kirjan Anton Zeilinger: Einsteins Schleier. Die neue Welt der Quantenphysik esittely
 • Mikko Sams: Aistimus, havainto ja aivoprosessit. Miten aivot yhdistävät nähtyä ja kuultua puhetta
 • Jouko Seppänen: Elämä, mieli, tietoisuus ja maailmankuva
 • Johan Silén: Bahaismi
 • Tapio Tamminen: Pahan viehätys — natsismin ja terrorin lähteillä
 • Martti Tiuri: Maailman energiatulevaisuus
 • Martti Tiuri: Suomen tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet

2003

2002

2001

 • Agnes Airola: Kari Enqvistin kirjan Valo ja varjo arviointi
 • Agnes Airola: Sami Pihlströmin kirjan Usko, järki ja ihminen arviointi
 • Marja Aittamaa: Tuotanto-organismien jalostusmenetelmistä, esimerkkinä Saccharomyces-hiiva
 • Paavo Hynninen: Luonnon vihreät pigmentit elämää ylläpitävinä tekijöinä
 • Jouni Issakainen: Saaren kirjan filosofia
 • Tuija Jatakari: Daimon-käsitteestä antiikin kreikkalaisessa ajattelussa. 10.5.2001
 • Petri Järveläinen: Ihminen, eläin, kone. 5.4.2001.
 • Ilkka Kieseppä: Loogis-analyyttisen filosofian varhaishistoriasta Friedrich Stadlerin Wienin piiriä käsittelevän kirjan pohjalta
 • Timo Kuivanen: Vedanta — Intian filosofian ydin
 • Seppo Laurema: Paavi Johannes Paavali II:n näkemys evoluutiosta
 • Tarja Liljeström: Vesi maailmankaikkeudessa
 • Pertti Lindfors: Looginen empiorismi, filosofia ja politiikka
 • Olli Lounela: Linus-järjestelmästä
 • Heikki Niini: Maan työ: Ihmisen elämä geologisen kehityksen kahleissa
 • Esa Nikunen: Dioksiinit ja muut Itämeren piirissä esiintyvät haitalliset aineet
 • Matti Ollila: Nikola Tesla ihmisenä ja keksijänä
 • Heikki Rauvala: Geenit ja aivojen toiminta
 • Rainer Rosengren: Muurahaisyhteiskunta
 • Hannu Salovaara: Funktionaaliset elintarvikkeet
 • Jouko Seppänen ja Tarja Kallio-Tamminen: Vaikutelmia Skövdessä elokuussa 2001 pidetystä kansainvälisestä tajunnan tutkimuksen konferenssista
 • Pentti Simola: Maailmankatsomusten perusteet
 • Jyrki Siukonen: Emanuel Swedenborgin luonnonfilosofia
 • Risto Soramies: Islamilainen maailmankatsomus
 • Paul Talvio: Alustus keskusteluun Kari Enqvistin kirjasta Valo ja varjo. 15.3.2001.
 • Paul Talvio: Mestaritietäjä; Miten tietoisuus syntyy Antonio Damasion näkemyksen pohjalta
 • Paul Talvio: Mieli ja Maailma. 6.4.2000 ja 11.10.2001.
 • Pekka Tarjanne: Tietoyhteiskunnan riskeistä ihmisyydelle
 • Jouko Tuomisto: Dioksiinien haittavaikutukset
 • Juha Varto: Mitä ei saa tutkia?

2000

 • Liisa Ahtee: Vuoden 2000 lääketieteen Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Peter Berglund: Ultramatalat lämpötilat, miten niitä aikaansaadaan ja mitataan?
 • Peter Engelhardt: Molekulaarinen elektronimikroskopia ja tietokonetomografia solurakenteiden tutkimuksessa
 • Sami Franssila: Vuoden 2000 fysiikan Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Pekka Huhtinen: Onnen tiede — käsitys onnellisuudesta japanilaisen uususkonnon mukaan
 • Janne Ignatius: Kosmologian tutkimuksen näkymiä
 • Timo Kaitaro: Diderot ja filosofian medikalisaatio
 • Tarja Kallio-Tamminen: Vierailu Cambridgen yliopistossa syksyllä 1999
 • Vladimir Katasonov: The problem of infinite and the boundaries of science
 • Soile Keränen: Geenit, kehitysbiologia ja muodon evoluutio
 • S. Albert Kivinen: Lukutaitoista luonnonfilosofiaa. Luonnonfilosofian peruskysymyksiä
 • Esa Kuismanen: Evolutiivinen näkökulma solujen kalvoliikenteeseen
 • Taneli Kukkonen: Filoponoksen äärettömyysargumentit, maailmanikuisuus ja luotuisuus
 • Päiviö Latvus: Ymmärryksen siivet — miksi tiede on länsimaista?
 • Raimo Lehti: Suhteellisuusteoriasta ja aika-avaruudesta
 • Viljo Martikainen: Käsitteet ja tiedon ulottuvuudet
 • Heikki Mäntylä: Eipä aikaakaan… Huomioita ajan olemuksesta. 30.11.2000
 • Herman Parland: Eräs lännen ja idän filosofian kohtaaminen
 • Pentti Passiniemi: Vuoden 2000 kemian Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Panu Raatikainen: Onko ihmisestä riippumatonta todellisuutta olemassa?
 • Tommi Raij: Ihmisaivojen kognitiota tukevat hermoverkot
 • Markku Roinila: G. W. Leibniz ja dynamiikka. 16.11.2000. Kaavio: Leibnizin voimat.
 • Matts Roos, Tapani Perko, Timo Tuomivaara, Tuomo Suntola ja Ari Lehto: Onko suhteellisuusteorian lähtöolettamuksille vaihtoehtoja? Paneelikeskustelu
 • Jouko Seppänen: Maailmankuvan yhdentyminen antiikista nykyaikaan — yhtenäisteorioiden esihistoriaa ja filosofiaa
 • Jouko Seppänen: Wienin piiri perintö ja uudelleenherääminen — vaikutelmia HOPOS 2000 -kokouksesta Wienissä 6.–9.7.2000
 • Pentti Simola: Olemassaolosta
 • Tuomo Suntola: Dynaaminen Universumi — uusi näkökulma aikaan ja avaruuteen
 • Paul Talvio: Mielen ja kehon vuorovaikutus fyysisissä suorituksissa
 • Paul Talvio: Ajan filosofiaa ja fysiikkaa. 30.11.2000.
 • Tuula Tanska: Tietoisuuden arvoitus
 • Timo Tuomivaara: Millä perusteella mallia voi väittää toista paremmaksi?
 • Turkka Tuomi: Vuoden 2000 fysiikan Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Risto Vilkko: Matematiikan alkuperästä ja perusluonteesta John D. Barrowin kirjan Lukujen taivas pohjalta
 • Niklas Wahlberg: Kasvisystematiikan uudet näkymät

1999

 • Marita Airakorpi: Opettajani Sven Krohn
 • Christoffer Gefwert: Wittgensteinin maailmankuva.
 • K. V. Laurikainen Wolfgang Paulin luonnonfilosofian analysoijana. Esitelmä Luonnonfilosofian seuran 10-vuotisjuhlaseminaarissa 25.2.1999.
 • Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikka ja luonnonfilosofia
 • Jaakko Kaprio: Kaksostutkimuksen rooli sairauksien etiologian selvittämisessä
 • Hannu H. Kari: Sähköisen viestinnän tulevaisuuden näkymät
 • Krister Karttunen: Mikä on Euroopan unionin Natura 2000 -ohjelma?
 • Seppo Karttunen: Fuusiotutkimuksen tulevaisuuden näkymiä
 • Soile Keränen: Arvio Richard Dawkinsin kirjasta Sokea kelloseppä
 • Urho Ketvel: Dagewesenes Dasein — historian hahmottamisesta
 • S. Albert Kivinen: Sven Krohnin näkemys persoonallisesta identiteetistä
 • Konstantin Korotkov: Uusi synergeettinen lähestymistapa ihmisen entropian arvioimiseksi ja sen kokeellinen ilmaisu Kirlian-efektiin perustuvalla GDV-tietokonetekniikalla (engl.)
 • Rudolf Larenz: Tarviiko Kvanttiteoria tulkintaa tai perustelua?
 • Päiviö Latvus: Miksi Galilei, vaan eivät muslimit …?
 • Seppo Laurema: Immanuel Kantin Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels kolmas osa vuodelta 1755
 • Seppo Laurema: John Polkinghornen esitelmän Physics and the Meaning of the Universe kriittinen tarkastelu
 • Raimo Lehti: Fysikaalisten teorioiden matemaattinen metafysiikka
 • Pertti Lindfors: Matematiikan ja reaalitieteiden totuussemantiikka ja loogisempiristinen metafysiikkakritiikki
 • Pertti Lindfors: Loogisen empirismin ja dialektisen materialismin debatti
 • Jukka Maalampi: Vuoden 1999 fysiikan Nobelin palkinnon saajat Gerardus ‘t Hooft ja Martinus Veltman
 • Claus Montonen: Kvarkkien vankeus
 • Heikki Mäntylä: Luomiskertomus eli demiurgina tietokoneessa
 • Ilkka Niiniluoto: Sven Krohnin asema suomalaisessa filosofiassa
 • Eero Ojanen: Hyvyyden filosofia
 • Vesa Olkkonen: Vuoden 1999 fysiologian ja lääketieteen Nobelin palkinnon saaja Günter Blobel
 • Antti-Veikko Perheentupa: Aine, energia ja informaatio ihmisen toteutumisessa
 • Petteri Pietikäinen: C.G. Jung ja symboliset muodot
 • Martti Pitkänen: Uusia ajatuksia avaruuden ja alkeishiukkasten rakenteesta
 • Pentti Pulkkinen: Mitä auringonpilkut kertovat?
 • Terho Pursiainen: Oikeudenmukaisuus
 • Kullervo Rainio: Olemisen porteilla vai portin pielessä?
 • Mikko Salmela: ‘Varsinainen minä’ Erik Ahlmanin ja Sven Krohnin etiikassa
 • Martti Siirala: Mitä on realiteetti
 • Paul Talvio: Ihminen, mestarimallintaja
 • Heikki Uusitupa: Mikä on luonnonlain puolue?
 • Seppo Varis: Simpanssiparvesta kulttuuriyhteisöön, ajatuksia ihmisen kehityksestä ja tulevaisuudesta

1998

 • Pauli Annala: Filosofian ja luonnonfilosofian välinen suhde vanhalla ja keskiajalla
 • Kari Enqvist: Onko kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa?
 • Jaana Hallamaa: Luterilaisen kirkon ja tieteen suhteista
 • Erkki Huhmar: C.G. Jungin kollektiivisesta tiedostamattomasta
 • Rauno Hämäläinen: Uskon ja tiedon suhde Laurikaisen ajattelussa
 • Kai Kaila: Aivot rakentavat maailman
 • Vilho Kallioinen: Äänteiden muodostaminen
 • Ilkka Kieseppä: Yksinkertaisuuden tieteenfilosofinen ongelma ja Akaiken informaatiokriteeri
 • Torsti Kivistö: Futurologia
 • Heikki Kupi: F.C.S. Schiller — unohdettu pragmatisti
 • Olli Kuusinen: Maailmalle ekosähköä, lämpöä, lannoitetta sopivista jätteistäkin ekosähköllä
 • Kari Lagerspetz: Tarkoituksenmukaisuus elävässä luonnossa ja sen selitykset
 • Rudolf Larenz: Tiede ja katolinen kirkko
 • Päiviö Latvus: Tieteen suhde uskontoon uudella ajalla
 • Ari Lehto: Mikrosysteemitekniikoista ja niiden sovelluksista
 • Matti Leisola: Skeptikko arvioi evoluutioteoriaa
 • Jyrki Muona: Eliöiden luokittelu uusimpien tutkimusten valossa
 • Matti Myllykoski: Ylösnousemususko tieteen ja uskonnon näkökannalta
 • Heikki Mäntylä: Havainnot ja mittaukset — esteenä olevaisen ymmärtämisessä ja maailmankuvan luomisessa?
 • Jussi Nuorteva: Missä suomalaiset opiskelivat ennen Turun Akatemian perustamista?
 • Mikko Paalanen: Pohdintoja fysiikan tutkimuksen uusista suunnista
 • Martti Paloheimo: Henkilökohtainen puheenvuoro
 • Matti Pitkänen: Mitä on topologinen geometrodynamiikka?
 • Veikko Purmonen: Tiede ja ortodoksinen kirkko
 • Terhi Pursiainen: Sigfridus Forsius ja hänen Physica-teoksensa vuodelta 1611
 • Kullervo Rainio: Miten tietoisuus säätelee aivojaan - Ecclesin mukaan. 1.10.1998.
 • Kullervo Rainio: Ulottuvuudet, invarianssit ja olemassaolo 
 • Jussi Rastas: Mikä oli Richard Feynmanin tulkinta interferenssikokeista?
 • Jouko Seppänen: Elämänkäsityksen filosofia ja oppihistoria
 • Tuomo Suntola: Universumin kuvaaminen dynaamisella rakennemallilla
 • Osmo Tammisalo: Mikä on luonnonvalinnan yksikkö?

1997

 • Matti Bergström: Aivot ja fysiikan mittausongelma
 • Kari Enqvist: Kvanttikenttäteorioiden maailmankuva
 • Rauno Hämäläinen: K.V. Laurikainen — fyysikko, filosofi, uudistaja
 • Erkki Huhmar: Laurikaisen ja Jungin suhteista
 • Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikkaa humanisteille
 • Tarja Kallio-Tamminen: Laurikainen ja kvanttimekaniikan kööpenhaminalainen tulkinta
 • Ilkka Kieseppä: Laurikainen ja tieteenfilosofia
 • Seppo Laurema: Max Planck fyysikko ja luonnonfilosofi
 • Ari Lehto: Kolmiulotteinen aika ja aineen ominaisuudet
 • Ismo Lindell: Sähkömagnetismin neljä vallankumousta 1800-luvulla
 • Eeva Martikainen: Laurikainen ja teologia
 • Raija Mattila: Mesopotamialaisten matematiikka
 • Heikki Niini: Mikä on ihmisen hyvä? — geologin näkökulma
 • Aarne Parikka: Hiilen ja ravinteiden kiertokulusta luonnossa
 • Sami Pihlström: Tiede ja todellisuus
 • Kullervo Rainio: Tapahtumisen yleinen kuvaus; Tieteitten välinen todennäköisyysmatemaattinen tarkastelu
 • Jussi Rastas: C.F. von Weizsäcker ja kvanttimekaniikan tulkintaongelma
 • Jussi Rastas: Vuorovaikutuksettomasta kvanttimittauksesta
 • Veikko Salovaara: Vuorovaikutusten maailma ja etiikka. 6.3.1997
 • Jouko Seppänen: Itsejärjestymisilmiöiden historiaa ja filosofiaa
 • Totte Vadén: Neurolingvistinen prosessointi ja ihmisten vuorovaikutus

1996

 • Anssi Elenius: Luominen trinitaarisen Jumalan vapaana ja jatkuvana toimintana Wolfhart Pannenbergin mukaan
 • Anssi Elenius: Pannenbergin luomiskäsitys
 • Olli Hallamaa: Antiikin ja keskiajan luonnonfilosofia
 • Jaakko Kajamaa: Mitä hyötyä rakennemalleista on?
 • Tarja Kallio-Tamminen: Dualismista komplementaarisyyteen
 • Tarja Kallio-Tamminen: Niels Bohr luonnonfilosofina
 • Heikki Kirjavainen: Kantin filosofian vaikutus teologian ja luonnontieteen kohtaamiseen
 • Kaarle Kurki-Suonio: Modernin fysiikan perushahmojen synty ja kehitys
 • Päiviö Latvus: Länsimaisen tieteen kehitys suhteutettuna Aasian vuosituhantiseen pysähtyneisyyteen
 • K.V. Laurikainen: Kvanttifysiikan todellisuuskäsitys
 • Anto Leikola: Darvinismi ja edistysusko
 • Pertti Lindfors: Eino Kailan perinne suomettumisen kourissa
 • Pertti Lindfors: Johtaako moderni luonnontiede teismiin, ateismiin vai agnostisismiin?
 • Pertti Lindfors: Klassiset universaalifilosofiat, ajankohtainen tieteenteoria ja järkevä tiedepolitiikan teoria
 • Matti Luoma: Usko ja järki, Jeesus ja Buddha
 • Tapio Luoma: Torrencen ajatuksia luonnontieteen ja teologian suhteesta
 • Tapio Luoma: Inkarnaatio ja fysiikka
 • Kullervo Rainio: Tietoisuus ja todellisuus
 • Veikko Vainio: Pohdiskelua ruumiillisen sairastamisen mielekkyydestä
 • Jouni Viiri: Voimakäsityksen historiaa ja opiskelijoiden käsityksiä voimasta
 • Mikko Yrjönsuuri: Descartesin dualismi ja sen vaikutus tieteelliseen ajatteluun

1995

 • Antti Alhonsaari: Tiede ja uskonto — mutta millainen uskonto?
 • Eero Byckling: Mikä on filosofian tutkimuskohde ja mikä on sen metodi?
 • Ilkka Kieseppä: Kaksi ongelmaa totuudenkaltaisuuden ja approksimaation teoriassa
 • Johannes Lehtonen: Psykoanalyyttinen käsitys tiedostamattomasta
 • Pauli Pylkkö: Ainutkertaisen kielen kritiikki ja kognitiotieteen kritiikki
 • Reijo Työrinoja: Kausaliteettikäsitystä koskenut keskustelu myöhäiskeskiajalla

1994

 • Lilli Alanen: Kartesiolainen järki ja tekoälyn älyttömyys
 • Harald Arnkill: Järjen ja tunteen väri
 • Juhana Blomstedt: Kuunteleva silmä
 • Kaisa Broner-Bauer: Arkkitehtuuri ja kulttuurin arkkityypit
 • Rauno Hämäläinen: Valon maailma
 • Toivo Jaakkola: Kosmologian tila ja näköalat
 • Urho Ketvel: Kuolevan imperiumin sielunmaisemaa — 400-luvun Rooma
 • Kuutti Lavonen: Todellisuus ja tunne
 • Pertti Lindfors: Marxilaiseen dialektiikkaan liittyvän matematiikan ja luonnontieteiden filosofian kritiikki
 • Raimo Rask: Newtonin ja Goethen väriteorioista
 • Oliver Whitehead: Behavioural patterns

1993

 • Erkki Huhmar: Paulin filosofia ja introverttisuus tieteessä
 • Tapio Hyvönen: Putnamin metafyysisestä ja sisäisestä realismista
 • Rauno Hämäläinen: Joensuun traditio fysiikan kansainvälisten konferenssien järjestämisessä
 • Hannu Kurki-Suonio: Kosminen taustasäteily — ikkuna maailmankaikkeuden alkuhetkiin
 • K.V. Laurikainen: d’Espagnat ja avoin realismi
 • K.V. Laurikainen: Kvanttimekaniikan tulkintaongelma symposioiden 1992 valossa
 • Eeva Martikainen: Uskonnon ja tieteen suhteista
 • Claus Montonen: Kokeellinen luonnontiede, todellisuus ja luonnonfilosofian umpikuja
 • Veikko Rantala: Kvanttimekaniikka ja realismi
 • Jouko Seppänen: Systeemifilosofia ja tieteen maailmankuva
 • Stig Stenholm: Arkkityypit ja Pauli
 • Karri Sunnarborg: Niels Bohr ja transsendentaalifilosofia
 • Juha Varto: Tekninen tiedonintressi ja silleen jättämisen filosofia Heideggerilla

1992

 • Timo Honkela: Tekoälyn suuntauksia ja niihin liittyviä filosofisia kysymyksiä, erityisesti kielen käsittelyn kannalta
 • Erkki Huhmar: C.G. Jung ihmisten henkisten vaistojen ja arkkityyppien löytäjänä
 • Tapio Hyvönen: Maailma kielessä — kieli maailmassa
 • Fred Karlsson: Merkityksen ongelma ihmisen ja tekoälyn kannalta
 • Tarmo Kunnas: Uskonnon humanistiset tavoitteet
 • Karri Sunnarborg: Skolimowskin tiede- ja yhteiskuntakriittisiä huomioita
 • Ilkka Tuomi: Tieteen rajat ja todellisuus
 • Leena Vilkka: Luonnon itseisarvot

1991

 • Stefan Djupsjöbacka: Evoluutio, mutaatiot, teologia
 • Carl Ehlers: Maankuoren, merien ja ilmakehän evoluutio
 • Mikael Fortelius: Evoluutio paleontologin silmin
 • Gunnar af Hällström: Tahdonvapauden ongelma antiikin ajattelussa
 • Raili Kauppi: Kokemus ja näkemys
 • Raimo Keskinen: Maailmankaikkeuden alkuarvot ja evoluutio
 • Pekka Lahti: Kvanttimekaniikan perusteista Joensuun symposioiden valossa
 • K.V. Laurikainen: Evoluutio ja teleologia
 • K.V. Laurikainen: Kööpenhaminalaisen filosofian näkökulma
 • Raimo Lehti: Lumikiteet ja maailmankuvat
 • Anto Leikola: Paleontologi ja luonnonfilosofi Pierre Teilhard de Chardin
 • Pekka Pamilo: Näkökulma geneettiseen evoluutioon
 • Paavo Pylkkänen: Kvanttiteorian ontologisesta tulkinnasta
 • Kullervo Rainio: Todellisuus viesteinä
 • Veikko Rantala: Tieteellinen muutos ja kvanttifysiikka
 • Pekka Sauri: Onko olemassa vihreää filosofiaa?
 • Matti Sintonen: Evoluutioteoria: paradigma, sopimus vai salaliitto?
 • Holger Thesleff: Platonin metafysiikka
 • Jyrki Tyrkkö: Hermann Friedmann ja luonnonfilosofia

1990

 • Ulla Ahmavaara: Ihmiskuva ja kasvatus
 • Erkki Huhmar: Todellisuuskäsitystemme tiedostamattomista juurista
 • Gunnar af Hällström: Hengenmiesten käsitys ruumiillisuudesta
 • Raili Kauppi: Todellisuus ja kokemus
 • Erkki Lähde: Elämmekö ekokatastrofissa, kuka kantaa vastuun?
 • Ari Lehto: Periodinen aika ja aineen stationääriset ominaisuudet
 • Pertti Lindfors: Invarianssi ja suhteellinen yksinkertaisuus kokemustieteiden teorioiden totuuskriteerinä
 • Matti Luoma: Carl Gustav Jung ja Intia
 • Jussi Rastas: Entropia-käsite termodynamiikassa
 • Stig Stenholm: Wolfgang Pauli fyysikon näkökulmasta
 • Jaana Venkula: Tieteen, taiteen ja uskonnon pradigmat
 • Reijo Wilenius: Rudolf Steinerin filosofia

1989

 • Matti Bergström: Aivojen fysiologiasta
 • Matti Bergström: Tiede ja arvot
 • Erkki Huhmar: Mitä tiedämme tiedostamattomasta?
 • Raili Kauppi: Whiteheadin filosofiasta
 • Raimo Keskinen: Kosmologisten teorioiden tieteellisestä pätevyydestä ja filosofisesta merkityksestä
 • S. Albert Kivinen: Kantin luonnonfilosofia
 • Martti Kuokkanen: Reduktionismi
 • Anto Leikola: Kehitysajatus biologiassa

Luetteloon ei sisälly lukuisia prof. K.V. Laurikaisen opetustoimintaan liittyvien seminaarien yhteydessä vuosina 1985–1996 pidettyjä esitelmiä.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy