Luonnonfilosofian seura

Jäsentiedotteet

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 1/2016

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Hyvää alkanutta vuotta 2016.

Tänään 6.1.2016 tulee kuluneeksi tasan sata vuotta Seuramme perustajan prof. K.V. Laurikaisen syntymästä. Viime keväänä ilmestynyt, K.V. Laurikaiselle omistettu juhlakirja, joka kuvaa monipuolisesti K.V. Laurikaisen elämäntyötä, on saatavissa Tiedekirjakaupassa (tiedekirja@tsv.fi) sekä e-kirjana Seuran verkkosivulta http://www.protsv.fi/lfs/e-books/Laurikainen_ISBN_978-951-98191-6-7.pdf.

Kevään 2016 ohjelma jatkaa toimintavuoden 2015 linjaa, jossa pääpaino on luonnontieteissä sekä tieteellisessä todellisuuskuvassa ja sen filosofisissa perusteissa. Kevään ohjelma huipentuu 20.-21.5.2016 pidettävään kansainväliseen konferenssiin “Scientific models and a comprehensive picture of reality”. Konferenssin ohjelma on nähtävissä Seuran verkkosivulla https://www.lfs.fi/the-finnish-society-for-natural-/scientific-models-and-a-comprehe/ ja puhujien esittely sivulla https://www.lfs.fi/the-finnish-society-for-natural-/workshop-speakers/.

Tapahtumakalenteri tarkentuu vielä eräiden otsikoiden osalta ja täydentyy esitelmien sisältökuvauksilla sitä mukaan, kun niitä saadaan luennoitsijoilta. Kalenterin päivityksiä voit seurata Seuran verkkosivulla www.lfs.fi. Esitelmätilaisuudet pidetään Tieteiden talon salissa 505 ellei toisin ole ilmoitettu.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan,

Puheenjohtaja


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 6/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

10.11. 2015 klo 16.15 – 20.0016.15 – 20.00 on ohjelmassamme syyskauden teemailtana, jossa muistamme 100-vuotiasta suhteellisuusteoriaa. Albert Einstein esitti kuuluisan yleisen suhteellisuusteoriansa ensi kertaa Preussin Tiedeakatemian kokouksessa 25.11.1915.  Teemaillan aloittaa prof. Tapio Markkanen klo 16.15 kertomalla tähtitieteen tilasta teorian syntyaikaan, Dos. Hannu Kurki-Suonio esittelee teorian synnyn ja sisällön. Kahvitauon jälkeen klo 18.20 tarkastelen puheenvuorossani teorian perustana olevia olettamuksia ja niiden mahdollista uudelleenarviointia nykyisen tietämyksen valossa. Illan päätteeksi on varattu runsaasti aikaa keskusteluun. Illan puheenjohtajana toimii prof. Ari Lehto. Teemaillan ohjelma on nähtävissä Seuran verkkosivulla www.lfs.fi. Teemailta pidetään Tieteiden talon isossa salissa 104.

24.11.2015 pidetään Seuran sääntömääräinen syyskokous salissa 505 klo 17.00 – 18.0017.00 – 18.00. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a.       Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

b.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

c.       Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Liite 1.

d.       Päätetään jäsenmaksun suuruus.

e.       Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi, kumpikin erovuoronsa mukaan.

f.        Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

g.       Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaa kalenterivuotta varten.

h.       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Vuosikokouksen jälkeen klo 18.15 FT Matti Huttunen esitelmöi ”Musiikin ja musiikinteorian kytköksistä luonnontieteisiin”.

8.12.2015  pidetään seuran Pikkujoulukokoontuminen Tieteiden talolla salissa 505. Tarjoilusta vastaa Tiedekahvila, illan menu löytyy verkkosivultamme. Tapahtumaan ilmoittaudutaan lähettämällä Seuran sihteerille sähköposti osoitteeseen juha.samela@pivotal.fi otsikolla "Pikkujoulut" ja maksamalla 40 € seuran tilille, Nordea FI3510193000204652 käyttämällä viitenumeroa 15121. Tilaisuus on tarkoitettu Seuran jäsenille – jollet jo ole jäsen, vielä ehdit liittyä päästäksesi mukaan!

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Puheenjohtaja


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 5/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Seuran syyskauden esitelmäillat pidetään seuraavasti, listassa esitelmöitsijät ja alustava otsikko:

15.9.2015     LL Antero Langinauer, Huolenkantama huolenkantaja; psykofyysisen varhaiskehityksen
                     luonnonfilosofinen tarkastelu.

29.9.2015     LL Jyrki Tyrkkö ja Antti Miettinen, Epigenetiikka.

13.10.2015   FT Juha Samela, Tietokonemallinnus fysiikan työvälineenä.

27.10.2015   Prof. Kaarle Kurki-Suonio, Hahmottamisen dynamiikka empiirisen tieteen metodin perustana.

10.11.2015   Teemailta 16.15-20.0016.15-20.00: Yleinen suhteellisuusteoria 100 vuotta (sali 104), Prof. Tapio Markkanen
                     (Tähtitiede yleisen suhteellisuusteorian synnyn aikaan), Dos. Hannu Kurki-Suonio (Yleisen
                     suhteellisuusteorian synty ja sisältö), TkT Tuomo Suntola (Suhteellisuusperiaate ja ekvivalenssiperiaate
                     suhteellisuusteorian perustana).

24.11.2015   Syykokous klo 17.00, klo 18.15 Matti Huttunen, Musiikin ja musiikinteorian kytköksistä luonnontieteisiin.

8.12.2015     Pikkujoulukokoontuminen Tieteiden talolla.
 
Esitelmätilaisuudet pidetään vanhaan tapaan Tieteiden talossa, salissa 505 klo 18.15-20.0018.15-20.00. Poikkeuksena on yleisen suhteellisuusteorian teemailta 10.11., joka pidetään 1. kerroksen suuressa salissa 104 klo 16.15-20.0016.15-20.00.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Luonnonfilosofian seuran 25v. juhlakirjan e-kirjaversio on nyt vapaasti ladattavissa LFS:n sivulta http://www.lfs.fi/julkaisuja/. Painettu kirja on myynnissä Tiedekirjakaupassa Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

P.S. Muistittehan jäsenmaksun 2015! Jäsenmaksu, 20 € (opiskelijat 10 €), maksetaan tilille FI35 1019 3000 2046 52 (Nordea) viitenumerolla 20158. Seuran esitelmätilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä – jäsenmaksutulot ovat kuitenkin edellytys Seuran toiminnan jatkuvuudelle.

Alkusyksyn terveisin,
Puheenjohtaja
You'll need Skype CreditFree via Skype
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy