Luonnonfilosofian seura

2011-2006

 

2/2006

Tiistaina 21.3. klo 18.00 alkaen järjestetään Luonnonfilosofian seuran sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään hyväksyttäväksi seuran toimintakertomus vuodelta 2005
 6. Esitetään tilit vuodelta 2005 sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle
 7. Muut mahdolliset asiat
 8. Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu
 9. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa esitelmöi professori Heikki Hyötyniemi Teknillisestä korkeakoulusta aiheena Neokybernetiikka. Heikki Hyötyniemi (synt. 1963) on valmistunut tekniikan tohtoriksi 1995 ja toiminut professorina systeemitekniikan laboratoriossa vuodesta 2000 lähtien erikoisalana kompleksisten systeemien analyysi.
Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

 


 

3/2006

Tiistaina 26.9. klo 18.15-20.00 esitelmöi dosentti Jari Palomäki aiheena Käsitteet ja käsitemallit. Jari Palomäki (synt. 1961) on valmistunut filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa 1994 käsitehistoriaan liittyvällä tutkimuksella. Vuodesta 1996 alkaen hän on toiminut dosenttina Tampereen yliopistossa, viime vuosina Porin korkeakouluyksikössä.
Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6. Tiistaina 10.10. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Vesa Kanniainen aiheena Taloustieteen filosofiset ongelmat. Vesa Kanniainen (synt. 1948) on valmistunut valtiotieteen tohtoriksi 1977 ja toiminut Helsingin yliopistossa kansantaloustieteen dosenttina 1980-84, apulaisprofessorina 1985-94 ja professorina vuodesta 1994.
Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6. Tiistaina 24.10. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Ari Lehto Teknillisestä korkeakoulusta aiheena Voiko aineen rakenteen johtaa Planckin ajasta? Ari Lehto (synt. 1942) on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1978. Hän on toiminut tutkijana Vaisala Oy:ssä 1982-91, soveltavan fysiikan dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 1989, tutkimusprofessorina VTT:llä 1991-99, Espoon-Vantaan teknillisen opiston projektin- ja tutkimusjohtajana 1999-2002 sekä viimeksi piiteknologian professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 2003 alkaen.
Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

 


 

4/2006

Seminaarisarja, jonka aiheena on Tieteellinen mentaalinen realismi, järjestetään Tieteiden talossa joka toinen tiistai klo 15-17 alkaen 31.10. Luennoitsijana tekniikan tohtori Viljo Martikainen. 31.10. sali 208, 14.11. sali 309, 28.11. sali 208. Seminaarin keskustelevan ja kriittisen luonteen vuoksi olisi toivottavaa, että osanottajat sitoutuisivat koko sarjaan. Tilojen vuoksi 15 ensin ilmoittautunutta sopii mukaan syksyn ohjelmaan, joten osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista sähköpostilla lfs@protsv.fi tai puhelimitse (09) 8015688 sihteerille.

Tiistaina 7.11. klo 18.15-20.00 esitelmöi ylitarkastaja Pekka Elo aiheena Humanismi ja globaali etiikka. Pekka Elo (synt. 1949) on toiminut opetushallituksen ylitarkastajana vuodesta 1991 lähtien erityisalana ja kiinnostuksen kohteena elämänkatsomustieto ja filosofiset kysymykset.
Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.


 

2007/1

Luonnonfilosofian seuran kevätkauden ohjelma alkaa tiistaina 23. tammikuuta klo 18.15 akatemiaprofessori Leena Palotien esitelmällä, jonka aiheena on Ihmisen geeniperimä.

Ihmisen genomin DNA:n 3 miljardin emäksen järjestys saatiin selvitettyä v. 2003 13 vuoden kansainvälisenä yhteisyrityksenä. Genomin arviolta 20’000-25’000 geenin toiminnasta kuitenkin vasta pieni osa on tarkemmin tunnettu.

Leena Palotie (synt. 1952) on valmistunut lääketieteen tohtoriksi v. 1978 Oulun yliopistossa ja toiminut mm. Kansanterveyslaitoksen molekyyligenetiikan laboratorion johtajana 1987-91, tutkimusprofessorina 1991-95 ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan professorina vuodesta 1995 ja akatemiaprofessorina vuodesta 2003 alkaen. Leena Palotie on myös ollut vierailevana tutkijana USA:ssa ja toiminut genetiikan professorina Kalifornian yliopistossa vuosina 1998-2002.

Tiistaina 6.2. klo 18.15-20.00 kokouksen aiheena on Hermann Friedmann, unohdettu filosofi (1873-1957). Friedmann toimi asianajajana Helsingissä ja Lontoossa ja vuodesta 1950 Heidelbergin yliopiston kunniaprofessorina. Friedmann loi morfologisen idealismin materialistisen maailmankäsityksen vastakohdaksi. Teoksia: Die Konvergenz der Organismen (1904), Die Welt der Formen (1925), Wissenschaft und Symbol (1949), Sinnvolle Odyssee (1950), Epilegomena (1954), Das Gemüt (1956).

Friedmannista kertovat lääketieteen lisensiaatti Jyrki Tyrkkö ja arkkitehti Tarkko Oksala.

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 20.2. klo 18.15-20.00 tekniikan tohtori Pekka Tarjanne esitelmöi aiheena Kauko-Itä nousee, terveisiä Hanoin ASEM-ICT-ministerikokouksesta. Aasian ja Euroopan valtioiden informaatio- ja kommunikaatio-teknologian alaan liittyvä kokous järjestettiin marras-joulukuun vaihteessa Vietnamissa.

Pekka Tarjanne (synt. 1937) on valmistunut TKK:sta v. 1962 ja toiminut sen jälkeen mm. teoreettisen fysiikan professorina (1965-77), kansanedustajana (1970-77), liikenneminis­terinä (1972-75), posti- ja telehallituksen pääjohtajana (1977-89), kansainvälisen teleliikenneliiton (ITU) pääsihteerinä Genevessä (1989-99) ja YK:n tietoteknillisenä asiantuntijana (2001-03).

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 6.3. klo 18.15-20.00 aiheena on Nanotiede ja nanoteknologia. Nanotieteestä kertoo Helsingin yliopiston laskennallisen fysiikan professori Kai Nordlund (synt. 1969). Nanoteknologiasta kertoo diplomi-insinööri Pekka Koponen (synt. 1967). Toimittuaan 14 vuoden ajan Nokia oyj:llä Koponen on perustanut oman Spinverse Consult­ing yhtiön, joka on saanut tehtäväkseen Tekesin nanoteknologiaohjelman toteuttamisen.

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2/2007

Luonnonfilosofian seuran vuosikokous pidetään tiistaina 20 maaliskuuta klo 17.45 alkaen (Huom. kellonaika !) Tieteiden talon luentosalissa 505. Kokouksessa esitelmöi professori, yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto aiheesta Voiko filosofia olla tieteellistä? Ilkka Niiniluoto (synt. 1946) on valmistunut fil. tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1974 ja toiminut matematiikan apulaisprofessorina 1973-81 ja teoreettisen filosofian professorina vuodesta 1977 alkaen. Yliopiston vararehtorina Niiniluoto on toiminut vuodesta 1998 ja rehtorina vuodesta 2003 lähtien.

Vuosikokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään hyväksyttäväksi seuran toimintakertomus vuodelta 2006
 6. Esitetään tilit vuodelta 2006 sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle
 7. Muut mahdolliset asiat
 8. Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu
 9. Kokouksen päättäminen

Tiistaina 3.4. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Seppo Vainio aiheena Kantasolututki­muksen tieteelliset ja filosofiset ongelmat. Seppo Vainio (synt. 1961) on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1992 ja sen jälkeen toiminut tutkijana mm. USA:ssa Harvardin yliopistossa 1993-97. Oulun yliopistossa Vainio on toiminut kehitys­biologian professorina vuodesta 1997 alkaen. Hänen tutkimuksensa kohteina ovat solujen väliset signalointijärjestelmät ja yksilönkehityksen mekanismit. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 3.4. klo 17.00 alkaa myös kevään seminaarisarja keskustelulla tieteellisestä ontologiasta. Siinä dosentti Riku Juti Helsingin yliopistosta keskustelee Viljo Martikaisen kanssa siitä millaisia eroja voisi olla tieteen tuloksiin rakentuvalla ja perinteisellä ontologialla eli kannanotolla ensimmäiseen filosofiaan. Seminaari on avoin kaikille kokouksen osanottajille. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 17.4. klo 18.15-20.00 esitelmöi dosentti Hannu Kurki-Suonio aiheena Kosminen taustasäteily – avain maailmankaikkeuden ymmärtämiseen? Esitelmän aihe liittyy vuoden 2006 Nobelin palkintoihin. Hannu Kurki-Suonio (synt. 1956) on opiskellut teoreettista fysiikkaa Helsingin yliopistossa ja vuosina 1983-92 Yhdysvalloissa missä hän v. 1986 väitteli fil. tohtoriksi. Helsingin yliopistossa hän on toiminut dosenttina vuodesta 1991 ja lehtorina vuodesta 2001 alkaen. Viime aikoina hän on erityisesti ollut kiinnostunut kosmisesta taustasäteilystä ollen mukana eurooppalaisessa Planck-satelliittiprojektissa, jonka tarkoituksena on mitata taustasäteilyä aikaisempaa paljon tarkemmin. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Päivän seminaariaiheena on tieteellinen epistemologia, jossa tarkastellaan kysymystä pitäisikö Platonin tiedon määritelmää ryhtyä parantelemaan nykytieteen valossa vai riittääkö tämä 2500 vuotta vanha määritelmä nykyaikaankin. Keskustelijat ilmoitetaan myöhemmin Seuran verkko sivuilla ja jäsenkirjeellä, jossa myös ilmoitetaan toukokuun mahdollisista kokouksista.

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 3/2007Tiistaina 15.5. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Ahti Salo aiheena Operaatiotutkimus tieteenä ja matemaattinen mallintaminen päätöksenteon tukena. Ahti Salo (synt. 1962) on valmistunut tekniikan tohtoriksi Teknillisessä korkeakoulussa 1992 ja sen jälkeen toiminut tutkijana mm. Nokia Research Centerissä 1994-97. Vuodesta 1998 alkaen Ahti Salo on toiminut professorina TKK:n systeemianalyysin laboratoriossa erityisaloina riskianalyysi, päätöksenteko ja teknologian ennakointi. Tieteiden talon sali 404, Kirkkokatu 6 (Huom. kokouspaikka!).

Tiistaina on myös kevään viimeinen seminaari klo 17.00- 18.00 jolloin Viljo Martikainen tarkastelee mitä on arvojen totuus ja totuuden arvo mentaalisen realismin näkökulmasta (Sali 404).Tiistaina 29.5. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Kari Enqvist aiheenaan: Energia, Entropia, Emergenssi - Monimutkaisuuden kulmakivet. Kari Enqvist (synt. 1954) on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan osastolta v. 1983 hiukkasfysiikan standardimalliin ja yhtenäisteoriaan liittyvällä tutkimuksellaan ja sen jälkeen toiminut tutkimus ja opetustehtävissä paitsi Helsingin yliopistossa myös USA:ssa, CERNissä Genevessä ja Norditassa Kööpenhaminassa. Kari Enqvist on tullut myös tunnetuksi yleistajuisena tieteiskirjailijana. Kosmologian professorina Kari Enqvist on toiminut vuosina 2001-05 ja teoreettisen fysiikan professorina vuodesta 2006 alkaen. Yksityiskohtainen selvitys hänen toiminnastaan sekä julkaisuluettelo on hänen kotisivuillaan osoitteessa www.helsinki.fi/~enqvist Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.


Professori Vesa Kanniainen on julkaissut kirjan ”Maailma on riskeistä rakennettu. Markkinat, kriisit, arvot” ja tehnyt siitä seuran jäsenille seuraavan edullisen kirjatarjouksen: Kirjaa saa tässä vaiheessa tilata suoraan kirjoittajalta (vesa.kanniainen@helsinki.fi) hintaan 10 € + 1,75 € postimaksu. Kirjan mukana tulee siitä lasku. Myöhemmin kirjakauppahinta on noin kaksinkertainen.

Kirjan sisältöä voi luonnehtia seuraavasti:

Ihmisen maailmaa ei luotu ennustettavaksi. Kirja arvioi ihmisen riskejä, kapitalismia, valtaa, taloudellisia skandaaleja, oikeudenmukaisuutta ja moraalisia arvoja. Se näkee 1900-luvun suurten talouskriisien vuosisatana: suuri lama, öljykriisit, sosialistisen kokeilun romahtaminen, rahoitusjärjestelmien kriisit. Se poimii Suomen traumaattisesta lamakaudesta tarkasteltavaksi rahapolitiikan ongelman avotaloudessa ja näkee Sorsan sopimusehdotuksen kaatamisen virheenä. Se myös arvioi nörttien roolia kolmannen teollisen vallankumouksen käynnistymisessä ja Nokian nousua esimerkkinä maailman kehityksen ennakoimattomuudesta. Sen viesti on, että taloutta ei voi ymmärtää ymmärtämättä ihmistä ja että ihmistä ei voi ymmärtää ymmärtämättä hänen kehityshistoriaansa. Kirjassa on siksi evoluutiobiologinen viritys. Yritykset nähdään kansantalouden perustana ja työmarkkinajärjestöt sisäpiiriläisten etuja ajavina vallan käyttäjinä. Marxin työnarvoteorian virheellisyys osoitetaan. Kirjassa on tutkielma Waltarin Sinuhesta ja siinä kuvatuista riskisijoituksista ja kiinteistöspekulaatioista. Rahoitusjärjestelmän historian analyysissa näkyy instituutioiden darwinistinen evoluutio, ml. johdannaiset ja venture capital. Taloudellisen tasapainon luonne, makrotalousteorian kriisi ja kilpailupolitiikka ovat muita puhtaasti taloustieteellisiä teemoja. Puolet kirjasta käsittelee talouden moraalia. Enron ja muut kapitalismin petturit saavat tuomionsa. Silti todetaan, että meissä kaikissa elää pieni Enron. Muita teemoja ovat optiot, sisäpiirikaupat, yritysten yhteiskuntavastuu, globalisaatio, maailman köyhyys, omistaminen ja onnellisuus. Maailma on riskeistä rakennettu on yhdistävä teema. Elämän pelissä häviäjille on kehitettävä suojaverkot, vakuutusjärjestelmät. Kirja sisältää doping-ongelman taloustieteellisen analyysin. Sen sanoma kulminoituu loppujaksoon ihmisen elämän arvosta. Kirjoittajan sanoin: olen saanut juoda tiedon puusta, mutta jäänyt janoiseksi.

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 4/2007

 

Tiistaina 18.9. klo 18.15-20.00 esitelmöi FT Tarja Kallio-Tamminen aiheena Kvanttilainen todellisuus: Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muokkaajina. Tarja Kallio-Tamminen (synt. 1955) on opiskellut fysiikkaa ja filosofiaa Helsingin yliopistossa valmistuen filosofian tohtoriksi 2004 väitöksellään Quantum Metaphysics: The Role of Human Beings within the Paradigms of Classical and Quantum Physics. Esitelmä perustuu väitöksen pohjalta laadittuun suomenkieliseen kirjaan, joka ilmestyi viime vuonna Yliopistopainon kustantamana.

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 2.10. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Fred Karlsson aiheena Luonnollisten kielten ontologia. Fred Karlsson (synt. 1946) on yleisen kielitieteen professori Helsingin yliopistossa vuodesta 1980. Karlsson on tehnyt työtä kieliteknologian ja historiallisen kielitieteen parissa ja on tärkeä hahmo suomen kielen nykytutkimuksen alalla. Hän on julkaissut useita teoksia, mm. Yleinen kielitiede, Yliopistopaino 1994.

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 16.10. klo 18.15-20.00 esitelmöi johtaja YTM Teppo Turkki aiheena Taiteen ja tieteen tapa tarkastella todellisuutta. Teppo Turkki (synt. 1958) on journalisti ja mediatutkija, joka on toiminut vuodesta 2005 lähtien Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisinstituutin IADE:n johtajana. Sitä ennen hän on toiminut mm. radio- ja TV-toimittajana ja vuosina 2003-2005 vierailevana tutkijana Tokion Wasedan yliopistossa Japanissa.

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 30.10. klo 18.15-20.00 esitelmöitsijäksi on lupautumut akatemiaprofessori Risto Nieminen aiheena Gigasta petaan – tietokoneet tieteen palveluksessa. Risto Nieminen (synt. 1948) on toiminut professorina Jyväskylän yliopistossa 1978-86 Cornellin yliopistossa USA:ssa 1979-80 ja 1986-87 sekä Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1987. Vuosina 1988-96 hän toimi CSC – Tieteellinen laskenta Oy:n tieteellisenä johtajana. Akatemiaprofessorina hän on ollut vuodesta 1997.

Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 13.11. klo 18.15-20.00 esitelmöi professori Jukka Maalampi aiheena Aineen olemuksesta. Jukka Maalammen (synt. 1950) erityisalana on teoreettinen hiukkasfysiikka, erityisesti neutrinofysiikka, hiukkasastrofysiikka ja kosmologia. Hän on toiminut hiukkasfysiikan dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 1984, Turun yliopistossa vuodesta 1988 ja professorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2001.

Huom. muutos ! Katso jäsentiedote 5/2007

Tieteiden talon sali 309, Kirkkokatu 6.

Älä unohda jäsenmaksua:

Luonnonfilosofian seuran jäsenmaksu on 20 euroa, opiskelijat 10 euroa, ja se pyydetään ystävällisesti maksamaan 15.10. mennessä seuran tilille numero 101930-204652.

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 5/2007


Ennakkoilmoituksesta poiketen tiistaina 13.11. klo 18.15 esitelmöi professori Risto Ilmoniemi aiheena Suunnattu magneettistimulaatio ja muita uusia aivotutkimusmenetelmiä.
Risto Ilmoniemi (synt. 1954) on valmistunut tekniikan tohtoriksi Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan opintosuunnalta 1992. TKK:n kylmälaboratorion tutkijana hän on toiminut 1978-85, 87-93 ja tutkijana USA:ssa 1985-87. Vuosina 1994-2003 hän toimi tutkimusryhmänjohtajana HYKS:n BioMag-laboratoriossa tavoitteena uudenlaisen aivostimulaatiotekniikan kehittäminen. Uusien innovaatioiden seurauksena Ilmoniemi perusti v. 2000 Nexstim Oy:n tuottamaan laitteita aivotutkimusta varten. Teknillisen fysiikan professorina kylmälaboratoriossa Ilmoniemi on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.


Tiistaina 27.11. klo 17.30 alkaen (huom. kellonaika) pidetään Luonnonfilosofian seuran sääntömääräinen syyskokous Tieteiden talon salissa 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Syyskokouksen asialista:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008

6 Päätetään jäsenmaksun suuruus

7 Valitaan seuran hallitus (varapuheenjohtaja, sihteeri ja kuusi muuta jäsentä)

8 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2008

9 Muut käsiteltävät asiat

10 Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu

11 Kokouksen päättäminen

Kokouksessa esitelmöi klo 18.15 alkaen professori Jukka Maalampi aiheena Aineen olemuksesta.
Jukka Maalammen (synt. 1950) erityisalana on teoreettinen hiukkasfysiikka, erityisesti neutrinofysiikka, hiukkasastrofysiikka ja kosmologia. Hän on toiminut hiukkasfysiikan dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 1984, Turun yliopistossa vuodesta 1988 ja professorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2001.


Tiistaina 11.12. klo 18.15 alkaen esitelmöi professori Göte Nyman aiheena Top down vai bottom up: Kohti kokemuksen mittaamista.
Göte Nyman (synt. 1947) on toiminut professorina Helsingin yliopiston psykologian laitoksella vuodesta 1988 lähtien. Hän johtaa kahta perustamaansa tutkimusryhmää: Visual Quality ja Psychology of Digital Life. Göte Nyman on monipuolinen ihmisen, median ja teknologian suhteisiin paneutunut asiantuntija ja tutkija. Tieteiden talon sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki.

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 1/2008

Tiistaina 22.1. klo 18.15 esitelmöi oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen aiheena Perus- ja ihmisoikeuksien elintila. Kauko Sipponen (synt. 1927) on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1965. Tampereen yliopiston julkishallinnon professorina hän toimi 1965-73, presidentin kanslian kansliapäällikkönä 1973-76, Keski-Suomen läänin maaherrana 1977-84, Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimitusjohtajana 1984-90 ja Tampereen yliopiston kanslerina 1990-96. Varsinaisen virkansa ohella Kauko Sipponen on toiminut lukuisissa eri alojen hallinto- ja luottamustehtävissä. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 5.2. klo 18.15 esitelmöi professori Antti Revonsuo aiheena Tietoisuuden ongelma. Antti Revonsuo (synt. 1963) on tehnyt lisensiaatintyön filosofiasta ja väitellyt psykologiasta 1995. Psykologian dosentiksi hänet on nimitetty Turun yliopistossa 2005 ja osa-aikaiseksi professoriksi vuosiksi 2007-2012. Samanaikaisesti Revonsuo toimii kognitiotieteen vierailevana professorina ruotsalaisessa Skövden korkeakoulussa. Revonsuon erityisalana on kognitiivinen neurotiede, erityisesti tajunnantutkimus. Hän on tullut tunnetuksi ns. uhkasimulaatioteoriastaan, jonka mukaan unien tarkoituksena on valmistaa näkijäänsä tosielämän uhkatilanteita varten. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 19.2. klo 18.15 esitelmöi filosofian tohtori Tapio Tamminen aiheena Darvinismi ideologiana. Tapio Tamminen (synt. 1954) on valmistunut filosofian tohtoriksi 1994 Helsingin yliopistossa pääaineena kulttuuriantropologia. Tamminen on toiminut ympäristö- ja kehitysmaa­kysy­mysten opettajana, tutkijana ja tiedekirjoittajana. Hänen mielenkiintonsa on keskittynyt kulttuurien muutoksen dynamiikkaan ja Intiaan. Tamminen on toimittanut lukuisia radio-ohjelmia ja julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja toiminut tulevaisuuden tutkimuksen aikakausjulkaisun Futuran päätoimittajana. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 4.3. klo 17.30 alkaen (Huom. kellonaika) pidetään seuran vuosikokous. Kokouksessa esitelmöi klo 18.15 alkaen tekniikan tohtori Pentti Haikonen aiheena Konetietoisuus. Pentti Haikonen (synt. 1946) on valmistunut diplomi-insinööriksi 1972, tekniikan lisensiaatiksi 1982 ja tekniikan tohtoriksi 1999 Teknillisessä korkeakoulussa. Vuodesta 1973 lähtien hän on toiminut erilaisissa elektroniikka-alan tehtävissä. Vuodesta 1991 lähtien hän on ollut principal scientist Nokia Research Centerissä kognitiivisen teknologian alueella. Haikonen on tutkinut konetietoisuutta jo yli kymmenen vuoden ajan ja julkaissut kirjan The Cognitive Approach to Conscious Machines ja esittänyt ajatuksiaan myös lukuisissa kansainvälisissä kokouksissa. Tieteiden talon Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 18.3. ei ole kokousta.

Vuosikokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään hyväksyttäväksi seuran toimintakertomus vuodelta 2007
 6. Esitetään tilit vuodelta 2007 sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle
 7. Muut mahdolliset asiat
 8. Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu
 9. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtajan kevättervehdys


ARVOISAT LUONNONFILOSOFIAN SEURAN JÄSENET

Hyvää ja kiintoisaa jatkoa teille kaikille ja Seuran alkaneelle 20.:lle toimintavuodelle. Kuten jäsenkirjeestä ja kotisivulta on voinut lukea, juhlavuotemme kokoukset alkavat varsin ihmispainoitteisesti.

Ensi tiistaina 22.01.08 klo 18.15 ihmisten ja organisaatioiden johtamisen monialataitaja professori Kauko Sipponen johdattelee meidät keskustelemaan perus- ja ihmisoikeuksien elintilasta nykyisessä globalisoituvassa kvartaalitalouden ohjaamassa maailmankylässä.

Helmikuun ensimmäinen kokous 5.2.08, 18.15 paneutuu erääseen filosofian ikuisuusongelmaan eli tietoisuuden ongelmaanprofessori Antti Revonsuon alustuksen pohjalta. Keskusteluun valmistautumista varten on hyvä lukea Tulevaisuuden tutkimusseuran julkaiseman FUTURA-aikakausilehden syksyn 2007 erikoisnumero 3, jossa on kahdeksan eri tutkijan näkemykset tietoisuusteemasta. Kirjoittajien joukossa on seuramme jäsen emeritus professori Kullervo Rainio. Myös allekirjoittaneen artikkeli on mukana. FUTURAN numerossa 4/2007 on artikkeleiden ensimmäiset kommentit.

Helmikuun toisessa kokouksessa 19.2.08 klo 18.15 tarkastellaan ihmisyyden juuria evoluutioteoriaan pohjautuen. Johdattajana aiheeseen toimii filosofian tohtori Tapio Tamminen.

Maaliskuun ainoan kokouksen 4.3.08 klo 18.15 sisällöksi muodostuu tekniikan tohtori Pentti Haikosen johdattelema keskustelu konetietoisuudesta ja sen mahdollisuuksista mm. tulevaisuuden robottien toiminnan ohjauksessa. Löytyyköhän se sielu koneestakin? Kysymyksen käsittely avaa kiintoisan vertailun ihmisen ja koneen välillä.

Huhti- ja toukokuun ohjelmista tulee tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä ja myös kotisivulla Kevään viimeiseen tilaisuuteen saamme luultavasti ensitietoja Cernin suuresta protonitörmayttäjästä (LHC) ja mahdollisuuksista Higgsin hiukkasen löytymisestä.

Loppukevään kokouksissa tullaan käsittelemään Seuramme toiminnan historiaa siinä mukanaolleiden näkemä.

Kevätaurinkoa odotellen

Viljo Martikainen


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2/2008

Tiistaina 1.4. klo 18.15 esitelmöi professori Arto Annila aiheena Milloin aineeseen syntyi elämä. Arto Annila (synt. 1962) on valmistunut tekniikan tohtoriksi Teknillisessä korkeakoulussa 1991 ja filosofian maisteriksi Helsingin yliopistossa 1996. Hän on toiminut TKK:n kylmälaboratoriossa assistenttina ja tutkijana 1986-91 ja VTT:n kemiantekniikan erikoistutkijana 1991-99 ja biotekniikan tutkijana 1999-2001. Helsingin yliopiston fysikaalisen kemian dosenttina hän on toiminut 1999-2001 ja biofysiikan määräaikaisena professorina vuodesta 2001 alkaen. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 15.4. klo 18.15 ohjelmassa on keskustelutilaisuus aiheena Tieteelliset ja uskonnolliset uskomukset elämänhallinnan välineenä. Alustajina toimivat Helsingin yliopiston fysiikan pitkäaikainen emeritus-professori Kaarle Kurki-Suonio ja teologian maisteri, tutkija Aku Visala. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 29.4. klo 16.15: Luonnonfilosofian seuran perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta ja tiistaina 29.4 pidettävän kokouksen aiheena on Luonnonfilosofian seuran historian tarkastelu. Alustajina toimivat mm. Agnes Airola, Kullervo Rainio, Urho Ketvel, Kaarle Kurki-Suonio, Stig Stenholm, Simo Liukkonen, Paul Talvio, Viljo Martikainen, Pekka Jauho, Pekka Tarjanne, Tarja Kallio-Tamminen, Jyrki Tyrkkö, Heikki Mäntylä, Harri Lonka, Ari Lehto ja Tuomo Suntola. Aiheen käsittelyyn on varattu aikaa neljä tuntia ja kokous alkaa klo 16.15. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

>> linkki tilaisuuden 29.4. ohjelmaan

Tiistaina 13.5. klo 18.15 alkavan kokouksen aiheena on Mitä havainnot ja mallit viestittävät todellisuudesta. Aiheesta alustavat professori Ari Lehto ja tekniikan tohtorit Heikki Sipilä ja Tuomo Suntola. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 27.5. klo 18.15 esitelmöi professori Jorma Tuominiemi aiheena Viimeisimmät uutiset CERN:in kiihdytinlaboratoriosta. Jorma Tuominiemi (synt. 1942) on yksi CERNissä pisimpään työskennelleistä suomalaisista. Hän oli myös mukana ryhmässä, joka sai Nobelin palkinnon vuonna 1984. CERNin uusi LHC-hiukkaskiihdytin on käynnistymässä ja ensimmäiset yritykset Higgsin hiukkasen löytämiseksi voidaan aloittaa. Jorma Tuominiemen kotisivu on osoitteessa www.hip.fi/~tuominiemi/ , vrt. myös http://fi.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Kuluvan vuoden jäsenmaksu 20 euroa, opiskelijat 10 euroa, pyydetään ystävällisesti maksamaan seuran tilille No 101930-204652.

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2008/3

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Mielenkiintoinen syyskausi on alkamassa. Aloitamme sen kuukauden kuluttua 18 – 19.9.2008 seuramme 20 v Juhlakonferenssin merkeissä. Merkittäviä esiintyjiä konferenssissa ovat mm prof. Anton Zeilinger Wienin yliopistosta, Dr. Peter Rowlands, Liverpoolin yliopistosta ja prof. Ilkka Niiniluoto, joka on siirtynyt Helsingin yliopiston rehtorin virasta kanslerin virkaan. Professori Zeilingerin ympärillä käydään keskustelua seu­raavan fysiikan Nobelin palkinnon saajasta.

Juhlaseminaarin ohjelman näet seuramme kotisivulta tai suoraan tästä: OHJELMA. Helpoimmin ilmoittaudut juhlaseminaariin tästä: ILM0ITTAUTUMINEN. Voit ilmoittautua myös maksamalla 20 €:n osallistumismaksun (opiskelijat 10 €) seuran pankkitilille Nordea 101930-204652 ja ottaa kuitti maksusta. Tilaisuuteen tullessasi saat kuittia vastaan rinnassa pidettävän nimikortin ja kutsun Helsingin yliopiston kanslerin järjestämään vastaanottoon 18.9.08 klo 18.00 yliopiston juhlahuoneistossa Unioninkatu 33. Ovella maksettaessa osallistumismaksu on 25 € (opiskelijat 15 €).

Syyskuussa 30. 09.2008 klo 17.00 – 20.00 Tieteiden talossa keskustelemme vielä juhlakonfe­renssin annista. Saimmeko eväitä seuramme tulevaisuuden toiminnan kehittämiseen.

Lokakuussa 14.10.2008 klo 18.00-20.00 Tieteiden talossa käymme ontologiakeskus­telua. Aristote­leen ajattelun mukaanhan ensimmäisen filosofian arvo kuuluu ontologialle, joten lienee terveel­listä tarkastella mihin kaikkiin tarkoituksiin ontologia termiä nykytieteessä, tutkimuksessa ja filosofiassa käytetään. Tilaisuuteen saamme vieraaksemme kaksi tutkijaa:

Eero Hyvönen, prof., tutkimusjohtaja, TKK ja Helsingin yliopisto aiheenaan:
Kansallinen FinnONTO ontologiainfrastruktuuri semanttisessa webissä
- Visio, sen toteutus ja käytännön sovelluksia

Katri Seppälä, tutkija, Helsingin yliopisto, TKK ja Sanastokeskus TSK, aiheenaan:
Miksi ja miten ontologioita kehitetään?
- terminologian näkökulma ja käytännön kokemuksia

Viljo Martikainen, TkT, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja, kertoo kommentti­puheenvuorossaan, millainen rooli ontologialla on tieteellisessä mentaa­lisessa realis­missa, josta hän viimeistelee julkaisua.

Lokakuun toisessa kokouksessa 28.10.2008 klo 18.00 – 20.00 Tieteiden talossa eme­ritus professori Anto Leikola esitelmöi aiheesta: Biologian filosofia.

Marraskuussa 11. 11.2008 klo 18.00 – 20.00 Tieteiden talossa emeritus professori Alpo Kallio esitelmöi aiheesta: Syövän synty.

Ohjelmien yksityiskohtia päivitetään seuran kotisivulla olevaan informaatioon.

Puheenjohtaja

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 4/2008

Tiistaina 11.11. klo 18.15 alkaen Tieteiden talon salissa 505 esitelmöi emeritusprofessori Alpo Kallio aiheena Syövän synty. Alpo Kallio (synt. 1935) on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingissä 1965 ja toiminut teoreettisen fysiikan professorina Oulun yliopistossa 1968-2000. Emerituksena hän on halunnut asettaa tietämyksensä syöpätutkimuksen käyttöön. Kallion esitelmää kommentoi Helsingin yliopiston biofysiikan professori Arto Annila.

Tiistaina 25.11. 2008 klo 17.15 alkaen (huom. kellonaika) pidetään Luonnonfilosofian seuran sääntömääräinen syyskokous Tieteiden talon salissa 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Syyskokouksen asialista:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Työjärjestyksen hyväksyminen

5 Seuran sääntöjen muutosehdotus

6 Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009

7 Päätetään jäsenmaksun suuruus

8 Valitaan seuran hallitus (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kuusi muuta jäsentä)

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2009

10 Muut käsiteltävät asiat

11 Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu

12 Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa esitelmöi klo 18.15 alkaen dosentti, yliopiston lehtori Ismo Koponen aiheena Empirismin jäljillä 21. vuosisadan fysiikassa. Ismo Koponen on syntynyt 1963 ja hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1992 erikoisalana laskennallinen materiaalifysiikka. Dosenttina Koponen on toiminut Helsingin yliopistossa vuodesta 1995 alkaen. Viime vuosina hän on keskittynyt erityisesti fysiikan opettajien opetukseen ja opetuksen tutkimukseen. Ismo Koposen esitelmää kommentoi emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio.

Tiistaina 9.12. klo 18.15 alkaen esitelmöi emeritusprofessori Christofer Cronström aiheena K.V. Laurikaisen merkitys fysiikan kehityksessä Suomessa. Christofer Cronström (synt. 1940) on väitellyt vuonna 1967 ja hän on toiminut teoreettisen fysiikan professorina Helsingin yliopistossa vuosina 1976-2004. Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Cronströmin esitelmän jälkeen on mahdollisuus viettää pikkujoulua mm. kinkkua ja puuroa sisältävän aterian merkeissä. Ilmoittautumiset aterialle pyydetään osoittamaan seuran sihteerille 3.12. mennessä puhelimella (09) 8015688 tai sähköpostilla seppo.laurema(at)elisanet.fi. Aterian hinta on 30 euroa.

 


 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Edellisestä jäsenkirjeestämme jäi pois eräitä yksityiskohtia Juhlavuotemme loppuun liittyvistä tapahtumista, joista seuraavassa tärkeimmät.

1. 25.11.2008 hallitus esittää syyskokoukselle, että emeritusprofessori Kullervo Rainio kutsutaan Seuramme kunniajäseneksi.

2. Hallitus esittää syyskokoukselle myös eräiden sääntömuutosten hyväksymistä uusiksi, entistä dynaamisemmiksi toimintamme ohjeiksi. Olennaista muutoksissa on:

· pyrkimys säännönmukaiseen kansainvälisten tilaisuuksien järjestämiseen ja siten kytkeytymistä yleiseen tieteenfilosofiseen keskusteluun.

· hallituksen rakenteen dynamiikan lisäys erovuoroisuuden käyttöönotolla.

· hallituksen uusien tutkijajäsenten rekrytointi korkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimus­laitosten piiristä.

3. 9.12.08 pidetään Seuran Juhlavuoden päättävä kokous, joka liittyy samalla Seuramme historiaan. Esitelmöitsijäksi on lupautunut emeritusprofessori Christopher Cronstrom, joka tarkastelee Seuran ja K. V. Laurikaisen historian liittymistä Helsingin yliopiston hiukkasfysiikan syntyyn. Kommentteja esitelmään ovat lupautuneet lausumaan emeritusprofessorit Pekka Tarjanne ja Antti Siivola.

4. 9.12.08 Kokouksen jälkeen aloitamme uuden perinteen eli syömme kinkkua, laatikoita, salaatteja, ja maistelemme viiniä ja kahvia eli vietämme kodikasta pikkujoulua, jossa jatkamme muisteloilla Seuramme tähänastisesta historiasta ja pohteiluilla Seuramme tulevaisuudesta.

5. Kun on päästy kahvin ja toisen viinilasin ääreen kutsumme forumille uuden kunniajäsenemme emeritusprofessori Kullervo Rainion, jonka ansioita esittelee professori Jussi Rastas, kunniakirjan ojentaa puheenjohtaja Viljo Martikainen ja kukkaset ja suukon poskelle antaa Agnes Anna Airola.

6. Pikkujoulun ruuan ja tarjoilupuolen hoitaa Tiedekahvila 30 €:n hintaan per henkilö. Seura sponsoroi tilaisuutta maksamalla TSV:lle salivuokran klo 20.00 jälkeen menevästä ajasta ja tarjoilijain palkkiot Tiedekahvilalle.

7. Tarjoilun tilaamista varten tarvitsemme sitovan ilmoittautumisen ja osanottomaksun Seuran Nordea-tilille 101930-204652 viimeistään 30.11.2008 . Ilmoittautumisen voi tehdä Seuran verkkosivulla, johon pääset myös suoraan likistä: http://www.lfs.fi/ota_yhteytta_jasenhakemus/ilmoittaudu_pikkujouluun/

8. Samalla voi ilmoittaa ravintolan tarvitsemat tiedot laktoosi- tai gluteeni-intoleranssista ym. ruoka rajoitteista.

Tässä Tiedekahvilan JOULUBUFFET

Vihersalaattia, sinappista salaatinkastiketta

Rosollia, punajuurikermaa

Sienisalaattia

***

Joulukinkkua, hunaja-kermakastiketta

Luumuja ja herneitä

Perunalaatikkoa

Lanttulaatikkoa

Porkkanalaatikkoa

Sinappia

***

Leipälajitelma

Tuorejuustoa ja voita

Kahvi / Tee

25,00 € /hlö

Kaksi lasillista viiniä 5,00

Tai kaksi lasillista alkoholitonta juomaa

Yhteensä 30,00 €/ henkilö

Tervetuloa kokouksiin ja pikkujoulujuhlaamme 9.12.2008

Puheenjohtaja Viljo Martikainen

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 1/2009

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Kevään kolme ensimmäistä kokousta tapahtuvat Tieteiden talon salissa 505, Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokousten aiheet ovat seuraavat:

Tiistaina 20.1. klo 18.15 esitelmöi TkT Heikki Sipilä aiheena Voiko ainetta syntyä tyhjästä? Heikki Sipilä (synt. 1945) on valmistunut tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta v. 1978 ja toiminut Outokumpu Electronics Oy:n tutkimuspäällikkönä 1967-91, Outokumpu Instruments Oy:n varatoimitusjohtajana 1991-93 ja Metorex International Oy:n teknologiajohtajana vuodesta 1994.

Sipilän esitelmää on lupautunut kommentoimaan dosentti Hannu Kurki-Suonio. Hannu Kurki-Suonio (synt. 1956) on opiskellut teoreettista fysiikkaa Helsingin yliopistossa ja vuosina 1983-92 Yhdysvalloissa missä hän v. 1986 väitteli fil. tohtoriksi. Helsingin yliopistossa hän on toiminut dosenttina vuodesta 1991 ja lehtorina vuodesta 2001 alkaen. Viime aikoina hän on erityisesti ollut kiinnostunut kosmisesta taustasäteilystä ollen mukana eurooppalaisessa Planck-satelliittiprojektissa, jonka tarkoituksena on mitata taustasäteilyä aikaisempaa paljon tarkemmin.

Tiistaina 3.2. klo 18.15 Seuran puheenjohtaja TkT Viljo Martikainen virittää uudelleen verkossa viimevuonna käydyn vilkkaan keskustelun informaatiosta alustamalla aiheesta otsikolla: Millaisiin entiteettehin termit informaatio ja tieto viittaavat.
Verkkokeskustelijoista kommentaattoreiksi ovat lupautuneet diplomi-insinöörit Heikki Mäntylä, ja Paul Talvio sekä lääket.lis Jyrki Tyrkkö.

Tiistaina 17.2. klo 18.15 esitelmöi kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen ajankohtaisesta aiheesta Taloustiede ja talouskriisit. Vesa Kanniainen (synt. 1948) on valmistunut valtiotieteen tohtoriksi 1977 ja toiminut Helsingin yliopistossa kansantaloustieteen dosenttina 1980-84, apulaisprofessorina 1985-94 ja professorina vuodesta 1994.
Kommentaattoriksi on lupautunut emeritusprofessori Pentti Malaska Tulevaisuuden tutkimuksen seurasta.

Kevätkauden muut kokoukset pidetään 3.3., 17.3., 31.3., 28.4. ja 12.5. Ohjelmista ilmoitetaan myöhemmin.

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2/2009

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Olemme aloittaneet kolmannen vuosikymmenen seuran historiassa tarkastelemalla alustajien johdattelemina aineen, tiedon ja talouskriisien olemusta, syntyä, rakenteita ja funktioita. Loppukevään ohjelmaan olemme saaneet jälleen edustavan joukon tutkijoita kertomaan saavutuksistaan ja tutkimuksiinsa liittyvistä ongelmista. Kokouspaikka on Tieteiden talon sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tiistaina 3.3. klo 18.15 esitelmöi professori Olli Ikkala aiheena Itseorganisoituvat nanorakenteet. Olli Ikkala (synt. 1953) on valmistunut tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta v. 1983 ja toiminut teknillisen fysiikan professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1999 ja akatemiaprofessorina vuodesta 2005 lähtien.

Tiistaina 17.3. klo 18.15 esitelmöi professori Kimmo Kaski aiheena Sosiaaliset verkostot, analyysi ja mallintaminen. Kimmo Kaski (synt. 1950) on suorittanut Ph.D. tutkinnon teoreettisessa fysiikassa Oxfordin yliopistossa v. 1981 ja toiminut Tampereen teknillisen korkeakoulun professorina vuosina 1987-96 ja Teknillisen korkeakoulun laskennallisen sähkötekniikan professorina vuodesta 1996 lähtien.

Tiistaina 31.3. klo 17.30 alkaen (huom. kellonaika) pidetään Luonnonfilosofian seuran vuosikokous. Kokouksessa esitelmöi klo 18.15 alkaen professori Jukka Pekola aiheena Tieteellinen ongelmanratkaisuprosessi: omakohtaisena esimerkkinä maailman pienimmän lämpömittarin tarina. Jukka Pekonen (synt. 1958) on valmistunut tekniikan tohtoriksi 1984. Hän on TKK:n kylmälaboratorion johtava tutkija, joka on toiminut Jyväskylän yliopiston fysiikan professorina 1995- 2002 ja akatemiaprofessorina 2000- 2005.

Vuosikokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään hyväksyttäväksi seuran toimintakertomus vuodelta 2008
 6. Esitetään tilit vuodelta 2008 sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle
 7. Hallituksen esitys Seuran uusituiksi säännöiksi.
 8. Muut mahdolliset asiat
 9. Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu
 10. Kokouksen päättäminen

 

 

Nykyiset säännöt

LFS 151.965 1/3 Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturfilosofi - ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Luonnonfilosofian seura – Samfundet för naturfilosofi ry. Sitä sanotaan näissä säännöissä Seuraksi. Seuran kotipaikka on Helsinki.

Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellutusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajain yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään, edistää luonnonfilosofisia kysymyksiä koskevan tiedon ja ajattelun leviämistä yleiseen tietoisuuteen ja tehdä aloitteita näitä tarkoitusperiä palveleviksi toimenpiteiksi koulutusta ja tutkimusta sekä tiedonvälitystä edustavissa laitoksissa sekä antaa tällaisia toimenpiteitä koskevia lausuntoja.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi Seura järjestää kokouksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa alaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa ja edistää muutenkin Seuran toiminta-alaan kuuluvien tutkimusten ja kirjoitusten julkisuuteen saattamista ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan Seuran toiminta-alaan kuuluvaa tutkimusta ja tiedonjulkistamista.

Seuran jäsenet ovat tutkijajäseniä ja vuosijäseniä. Ensimmäiset jäsenet hyväksytään Seuran perustamiskokouksessa.

Tutkijajäseniksi Seuran kokous kutsuu hallituksen esityksestä ansioituneita tutkijoita, jotka ovat osoittaneet harrastusta Seuran tarkoitusperien edistämiseen ja haluavat myötävaikuttaa Seuran toimintaan. Tutkijajäsenet valitaan suljetussa lippuäänestyksessä.

Vuosijäseneksi pääsee jokainen, joka haluaa liittyä Seuraan ja jonka Seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Sekä tutkijajäsenet että vuosijäsenet maksavat Seuralle jäsenmaksun, jonka suuruuden Seuran syyskokous vahvistaa. Jäsenillä on oikeus saada maksutta ne Seuran julkaisut, joista Seuran vuosikokous näin päättää.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo Seuran sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai jättää jäsenmaksun määräaikaan mennessä maksamatta.

Seura voi kutsua kirjeenvaihtajajäseneksi sen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen ulkomaalaisen. Kutsun suorittaa Seuran kokous hallituksen yksimielisestä esityksestä.

Seura voi kutsua kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kutsun suorittaa vuosikokous hallituksen yksimielisestä esityksestä.

Kirjeenvaihtajajäsenet ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Heillä on oikeus saada maksutta ne Seuran julkaisut, joihin myös muilla jäsenillä on oikeus.

Seuran päättävä elin on Seuran kokous, jossa jokaisella Seuran jäsenellä on puhe- ja äänioikeus. Kokous on päätösvaltainen, kun se on lain ja näiden sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Seuran kokouksista on lähetettävä postitse kutsu vähintään viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous 4/5 äänten enemmistöllä julistaa sen kiireelliseksi, ei kuitenkaan yhdistyslain 14§:ssä mainittua asiaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.


LFS 151.965 2/3

Seuran toimeenpaneva elin on Seuran hallitus, johon kuuluu yhdeksän syyskokouksen valitsemaa jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, varapuheenjohtaja, sihteeri ja muut hallituksen jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jos hallituksen puheenjohtaja eroaa kesken toimikauden, valitaan ensi tilassa uusi puheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksessa tulee mikäli mahdollista tutkijajäsenillä olla enemmistö ja vähintään kolmen tieteen tulee olla siinä edustettuina.

Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja muut mahdolliset virkailijat.

Hallituksen tehtävänä on valmistella Seuran kokouksissa käsiteltäviä asioita sekä hoitaa Seuran toimintaa kokousten ohjeiden mukaisesti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi jäsentä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Seuran toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallitus jättää tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, jolle tilintarkastajat antavat lausuntonsa.

Seuran vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

            1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

            2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

            3. Esitetään hyväksyttäväksi edellisen hallituksen laatima kertomus Seuran toiminnasta kuluneena vuotena.

            4. Esitetään tilit kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle.

            5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Seuran syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

            1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

            2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

            3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

            4. Päätetään jäsenmaksun suuruus.

            5. Valitaan kolmivuotiskausittain Seuran hallituksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa.

            6. Valitaan Seuran hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja kuusi muuta hallituksen jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet seuraavaa kalenterivuotta varten.

            7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

LFS 151.965 3/3

10§

Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä Seuran pyrkimyksiä edistäviin tarkoituksiin.

11§

Seuran sääntöjä voidaan muuttaa Seuran kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

12§

Seuran purkamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa, mikäli asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 4/5 annetuista äänistä sitä kannattaa.

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen jäljellä olevat varat käytettävä Seuran pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen purkamiskokouksen määräämällä tavalla.

 

 

LFS 151.965 1/3 Hallituksen ehdotus uusituiksi säännöiksi:

Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturfilosofi - ry:n säännöt 1§ Yhdistyksen nimi on Luonnonfilosofian seura – Samfundet för naturfilosofi ry. Seuran englanninkielinen nimi on The Finnish Society for Natural Philosophy. Sitä sanotaan näissä säännöissä Seuraksi. Seuran kotipaikka on Helsinki. 2§ Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellutusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajain yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään, edistää luonnonfilosofisia kysymyksiä koskevan tiedon ja ajattelun leviämistä yleiseen tietoisuuteen ja tehdä aloitteita näitä tarkoitusperiä palveleviksi toimenpiteiksi koulutusta ja tutkimusta sekä tiedonvälitystä edustavissa laitoksissa sekä antaa tällaisia toimenpiteitä koskevia lausuntoja. 3§ Tarkoitustensa toteuttamiseksi Seura järjestää kokouksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kansainvälisiä konferensseja sekä harjoittaa alaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa ja edistää muutenkin Seuran toiminta-alaan kuuluvien tutkimusten ja kirjoitusten julkisuuteen saattamista ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan Seuran toiminta-alaan kuuluvaa tutkimusta ja tiedonjulkistamista. 4§ Seuran jäsenet ovat henkilö-, yritys-, yhteisö-, kirjeenvaihtaja- tai kunniajäseniä. Henkilöjäsenistä tutkijajäseniä ovat tohtori- tai ylemmän yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet tai muut tieteellistä tutkimus- ja julkaisutoimintaa harjoittavat jäsenet. Seuran jäseneksi pääsee jokainen, joka haluaa liittyä Seuraan ja jonka Seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Muut kuin kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet maksavat Seuralle jäsenmaksun, jonka suuruuden Seuran syyskokous vahvistaa. Jäsenillä on oikeus saada maksutta ne Seuran julkaisut, joista Seuran vuosikokous näin päättää. Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo Seuran sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai jättää jäsenmaksun määräaikaan mennessä maksamatta. Seura voi kutsua kirjeenvaihtajajäseneksi sen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen ulkomaalaisen. Kutsun suorittaa Seuran kokous hallituksen yksimielisestä esityksestä. Seura voi kutsua kunniajäseneksi sen tarkoitusperiä erittäin ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kutsun suorittaa vuosikokous hallituksen yksimielisestä esityksestä. 5§

Seuran päättävä elin on Seuran kokous, jossa jokaisella Seuran jäsenellä on puheoikeus. Äänioikeutta kokouksissa voivat käyttää vuosi- ja tutkija- ja kunniajäsenet. Kokous on päätösvaltainen, kun se on lain ja näiden sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.


LFS 151.965 2/3

Seuran kokouksista on lähetettävä postitse kutsu vähintään viikkoa aikaisemmin. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Asia, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous 4/5 äänten enemmistöllä julistaa sen kiireelliseksi, ei kuitenkaan yhdistyslain 14§:ssä mainittua asiaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä näissä säännöissä mainituin poikkeuksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. 6§ Seuran toimeenpaneva elin on Seuran hallitus, johon kuuluu yhdeksän syyskokouksen valitsemaa jäsentä ja heille mahdollisesti nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksessa tulee tutkijajäsenillä olla enemmistö siten, että he edustavat vähintään kolmea tieteen aluetta ja että ainakin kahdella on tutkimusjohtajan, professorin, yliopistolehtorin tai dosentin pätevyys. Kaksi kauimmin yhtäjaksoisesti toiminutta hallituksen jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen tehtävänä on valmistella Seuran kokouksissa käsiteltävät asiat. Hallitus esittää syyskokoukselle erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus hoitaa Seuran toimintaa kokousten ohjeiden mukaisesti. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään viisi jäsentä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 7§ Seuran toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallitus jättää tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, jolle tilintarkastajat antavat lausuntonsa. 8§ Seuran vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                        1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

                        2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                        3. Esitetään hyväksyttäväksi edellisen hallituksen laatima kertomus Seuran toiminnasta kuluneena vuotena.

                        4. Esitetään tilit kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle.

                        5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9§ Seuran syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa.


LFS 151.965 3/3

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                        1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

                        2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

                        3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

                        4. Päätetään jäsenmaksun suuruus.

                        5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja heille mahdolliset varamiehet erovuoroisten ja hallituspaikkansa mahdollisesti muutoin jättävien hallituksen jäsenten tilalle. Mikäli hallituksen esitykseen tehdään ja kannatetaan kokouksessa muutosehdotuksia, ratkaistaan valinta suljetulla lippuäänestyksellä.

                        6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet seuraavaa kalenterivuotta varten.

                        7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10§ Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä Seuran pyrkimyksiä edistäviin tarkoituksiin. 11§ Seuran sääntöjä voidaan muuttaa Seuran kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä. 12§ Seuran purkamisesta voidaan päättää vuosikokouksessa, mikäli asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 4/5 annetuista äänistä sitä kannattaa. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen jäljellä olevat varat käytettävä Seuran pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen purkamiskokouksen määräämällä tavalla.

 

**********

Tiistaina 28.4. klo 18.15 esitelmöi emeritusprofessori Göran Sundholm aiheena Polttokennot energian tuotannossa. Göran Sundholm (synt. 1936) on valmistunut tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta v. 1969 ja toiminut fysikaalisen kemian professorina korkeakoulussa vuodesta 1971 alkaen. Kommentaattorina toimii emeritusprofessori Martti Tiuri.

Tiistaina 12.5. klo 18.15 esitelmöi professori Tapio Puolimatka aiheena Älykäs suunnittelu vs. naturalismi. Tapio Puolimatka (synt. 1953) on suorittanut kasvatustieteen ja valtiotieteen tohtorin tutkinnot ja toiminut käytännöllisen filosofian dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 1993 ja kasvatustieteen professorina Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2007 alkaen. toimivat professori Juha Sihvola ja emeritusprofessori Pentti Laasonen.

Kevään tullen taloudenhoitaja muistuttaa jäsenmaksuista. Jäsenmaksun suuruus on edelleen 20 € / vuosi, opiskelijoilta 10 €. Jäsenmaksun voi hoitaa helpoimmin verkkopankissa seuran tilille 101930-204652. Käyttämällä jäsenmaksun 2009 viitenumeroa 20093 säästetään palvelumaksuissa ja maksu päätyy oikealle tilille.

Antoisaa loppukevättä toivoen

Hallitus

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 3/2009

 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Kevään viimeisen kokouksen, 12.05.09 aihe ID, Intelligent Designer eli älykäs suunnittelija viritti keskustelua jo ennen kokousta ja sen jälkeen. Pohdittiin sopiiko aihe lainkaan tieteellisen seuran ohjelmaan.

Kun tarkastelee tämän hetken globaaleja talous- ja muita kriisejä sekä myös käytyä ja käynnissä olevaa keskustelua evoluutiosta, luojasta, jumalista ja ID:stä, näyttää siltä, että suurta osaa ihmiskunnasta ohjataan eriasteisten maagisten, uskonnollisten- ja tavanomaisten arkiuskomusten lisäksi vain rajoitetusti varsinaisiin tieteen tuloksiin perustuvan ajattelun avulla. Erilaiset uskomukset ihmisten maailmankuvaa täydentävinä ilmiöinä näyttävät tosiasioilta. Niiden syitä pitäisi tutkia ja varmentaa niiden olemassaolo ja ominaisuudet toistokokein, kuten mm. emeritusprofessorimme Kaarle Kurki-Suonio on eri yhteyksissä vaatinut.

Seuran hallitus oli keväällä mukana ajan virrassa päättäessään, että syksyn 2009 ohjelmat aloitetaan tarkastelemalla tieteessä aikojen kuluessa usein ongelmalliseksi koettua teoreettista entiteettiä, johon tieteen, mutta myös arkikielen sana AIKA viittaa. Tiede-lehden 8/2009 elokuun numerossa on Tiina Huttu intoutunut fyysikko Carlo Rovellin ja matemaatikko Alain Connesin New Scientistin tammikuun 2008 numerossa julkaiseman tekstin virittämänä kirjoittamaan artikkelin nimeltä ”Aika on harhaa”. Artikkelissaan Huttu käsittelee lyhyesti mainittujen tutkijoiden esille tuomia, aikaan liittyviä ongelmia ja haastattelee myös professori Kari Enqvistiä. Niinpä ajan olemusta, rakennetta ja funktioita tullaan tarkastelemaan filosofian ja eri tieteiden näkökulmasta peräti kahdessa syksyn kokouksessa.

Aloitamme syyskauden tiistaina 15.09.09 tasan klo 18.00 salissa 104 Tieteitten talossa otsikolla: Aika fysiikassa.

Tilaisuuden aluksi DI Paul Talvio puhuu aiheenaan: Mitä kellot kertovat ajasta.

Toisen alustuksen pitää Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan dosentti, FT Esko Keski-Vakkuri, joka tarkastelee esityksessään ajan suuntaa.

Kolmannen alustuksen pitää TkT Tuomo Suntola, jonka aiheena on: Voiko fysiikkaa tehdä absoluuttisessa ajassa.

Illan viimeisessä alustuksessa biofysiikan professorin Arto Annilan otsikko on: Aika energian virtana.

Ajan niukkuuden vuoksi keskustellaan alustusten jälkeen, joten kysymykset ja kommentit on hyvä kirjata paperille esitysten aikana.

Syyskauden toinen kokous on tiistaina 29.9.09 klo 18.00-20.00 salissa

505 otsikolla Aika filosofiassa ja ihmistieteissä.

Ensimmäisenä alustajana on FM Jussi Backman aiheenaan Aika filosofiassa Illan toisen alustuksen pitää Helsingin yliopiston Neurotieteen laitoksen dosentti, FT Matias Palva aiheenaan: Aika aivoissa.

Kolmannen alustuksen pitää TkT Viljo Martikainen aiheenaan: Aika mielen rakenteissa.

Neljännessä alustuksessa DI Heikki Mäntylän otsikkona on: Esimerkki ajan kokemisesta.

Ajan niukkuuden vuoksi keskustellaan alustusten jälkeen, joten kysymykset ja kommentit on hyvä kirjata paperille esitysten aikana.

Syyskauden kolmannessa kokouksessa tiistaina 13.10.09 klo 18.00 salissa

104 pääsemme kuulemaan miten Planck-satelliitti tulee paljastamaan Universumimme salaisuuksia. Niiden pariin meitä saattelee Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan dosentti, FT Hannu Kurki-Suonio.

Kommentaattori nimetään myöhemmin.

Syksyn neljänteen kokoukseen 27.10.09 ajateltu alustaja ei onnistunut vapauttamaan aikaa siihen, joten sen ohjelmasta ilmoitetaan seuraavassa jäsentiedotteessa.

Tervetuloa keskustelemaan ja hyvää lämpimän ja sienipitoisen syksyn jatkoa kaikille!

Viljo Martikainen, Ahti Lampinen, Seppo Laurema

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 4/2009

 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Kokoussyksymme on alkanut ajan olemuksen, rakenteen ja funktioiden tarkastelulla ja Planck-satelliitin avulla on kurkistettu Universumimme syntyyn ja tulevaisuuteen. Loppusyksyn ohjelmissa tutustumme ensin informaatio-termin erilaisiin referentteihin, sitten fysiikan ja kemian Nobelistien tutkimuskohteiden nykytilaan ja lopuksi saamme katsella paratiisista tähtitaivaaseen. Kokoukset pidetään Tieteiden talolla paitsi viimeinen 8.12.09, jonka tapahtuma-paikkana on Kansalliskirjastomme tilat Unioninkatu 36 ja alkamisaika klo 17.00, jotta ehdimme pikkujoulun viettoon klo 19.00.

27.10.09 Emeritusprofessori Stig Stenholm alustaa klo 18.00 salissa 505 aiheesta: Elämmekö faktojen vai informaation maailmassa. Kommentaattori nimetään myöhemmin.

10.11.09 FT, Dos. Mikko Frilander on kemian Nobelistien jäljillä ja tarkastelee ribosomien roolia solun ja elämän rakentamisessa. Kokous pidetään salissa 104 klo 18.00. Kommentaattorina toimii professori Arto Annila.

24.11.09 Pidetään Seuran sääntömääräinen syyskokous alkaen klo. 17.00 salissa 505.

Syyskokouksen asialista:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Työjärjestyksen hyväksyminen
5 Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010
7 Päätetään jäsenmaksun suuruus
8 Valitaan seuran hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.
9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2010
10 Muut käsiteltävät asiat
11 Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu
12 Kokouksen päättäminen

klo 18.15 Professorit Seppo Honkanen ja Harri Lipsanen tarkastelevat fysiikan Nobelistien tutkimuskohteita eli kuituoptiikan ja CCD-kennojen taustoja ja nykytilaa.

8.12.09 Professori Tapio Markkanen esitelmöi otsikolla: Paratiisista katsoen - tähtitaivaan karttojen historiaa. Tilaisuus pidetään Kansalliskirjastossa Unioninkatu 36. Tiloihin mahtuu noin 50 henkilöä, joten tilaisuuteen aikovan tulee ilmoittautua. Tilaisuus alkaa jo klo 17.00. Kokoontuminen aulassa.

Pikkujoulun tarjoilun järjestää Tiedekahvila Tieteiden talossa klo 19.00 alkaen. Puuropuheen, jossa palataan myös Seuran historiaan, on luvannut pitää Agnes Airola.

Jouluateria viineineen maksaa 30 €, joka tulee maksaa etukäteen seuran Nordeatilille 101930-204652 käyttämällä viitenumeroa 8125. Ilmoittautumisen, joka tarjoilun vuoksi tulee tehdä viimeistään 24.11.2009, voit tehdä tästä.

Hallitus

 


 

Luonnonfilosofian seura – Samfundet för naturfilosofi ry

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 1/2010

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta 2010, joka on jo Seuramme kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. Mennyt vuosi päättyi professori emeritus Tapio Markkasen erinomaisella johdolla tähtitieteen historian kertaukseen Yliopiston pääkirjastossa olevan näyttelyn avulla. Jatkoimme
pikkujoulun merkeissä ja Agnes Airolan johdattelemalla antoisalla keskustelulla Seuramme historiasta ja vähän tulevaisuudestakin. Ehkäpä pikkujoulusta voitaisiin muokata traditio, jossa joulukuun kokous ja joulupäivällinen muodostaisivat kokonaisuuden, jossa Seuran olemusta,
historiaa ja tulevaisuutta tarkasteltaisiin muutaman alustuksen ja yhteisen keskustelun avulla.

Alkukevään ohjelmassa päästään taas keskustelemaan monista kiintoisista tieteiden tuloksista ja niihin liittyvistä filosofisista ongelmista merkittävien tutkijoiden alustusten johdolla.
Perinteen mukaisesti kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00. Vuosikokous 23.3. klo 17.15 alkaen.

26.01.2010 Esitelmöi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteitten laitoksen psykologian professori Kimmo Alho aiheesta Tarkkaavaisuus ja aivojen toiminta. Kommenttipuheenvuoron käyttää TkT Viljo Martikainen: Tarkkaavuus mentaalisen realismin näkökulmasta.

9.02.2010 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija, FT, dosentti Osmo Kuusi alustaa aiheesta Tulevaisuuksien tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat. Kommenttipuheenvuoroja käyttävät professori emeritus Pentti Malaska ja TkT Viljo Martikainen.

23.02.2010 Helsingin yliopiston biolääketieteen laitoksen kehitysbiologian professori Hannu Sariola esitelmöi aiheesta Epigeneesi. Kommentaattorina toimii Helsingin yliopiston biofysiikan
professori Arto Annila.

09.03.2010 Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteen laitoksen dosentti, TkT, Minna Huotilainen esitelmöi aiheesta Prenataalinen oppiminen. Kommenttipuheenvuoron käyttää Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteen laitoksen amanuenssi, FM Otto Lappi.

23.03.2010 klo 17.15 alkaen sääntömääräinen vuosikokous. Klo 18.15 alkaen esitelmöi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, Aivot ja työ -tutkimuskeskuksen johtaja, neurologian dosentti (HY), neurokognitiivisen ergonomian dosentti (TKK) ja neurologian erikoislääkäri Kiti Müller aiheenaan Aivot, ajattelu ja oivallus. Kommentaattorina toimii akateemikko Teuvo Kohonen.

Loppukevään ohjelmista kerrotaan seuraavassa jäsentiedotteessa.

Hyvää kevättä toivotellen ja lauhoja säitä odotellen

Puheenjohtaja ja hallitus

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2/2010

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Loppukevään ohjelmassa keskustellaan lisää aivoista, fysiikasta, johtamisesta sekä tietenkin niihin liittyvistä filosofisista ongelmista merkittävien tutkijoiden ja toimijoiden alustusten johdolla. Kevään lopuksi vierailemme Heurekan uusimmassa tiedenäyttelyssä torstaina 20.05.2010.

Perinteen mukaisesti muut kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

23.03.2010 klo 17.15 alkaen sääntömääräinen vuosikokous, jonka asialista on seuraava:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään hyväksyttäväksi seuran toimintakertomus vuodelta 2009
 6. Esitetään tilit vuodelta 2009 sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle
 7. Muut mahdolliset asiat
 8. Kokousesitelmä ja siihen liittyvä keskustelu
 9. Kokouksen päättäminen

Klo 18.15 alkaen esitelmöi Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller aiheenaan Aivot, ajattelu ja oivallus.

Professori Müller on Aivot ja työ-tutkimuskeskuksen johtaja, neurologian dosentti (HY), neurokognitiivisen ergonomian dosentti (TKK) ja neurologian erikoislääkäri. Kommentaattorina toimii TkT Timo Honkela.

20.04.2010 Esitelmöi toimittaja Jukka Määttänen otsikolla:

Kvanttifysiikan muodonmuutos teoriasta logiikaksi. Kommenttipuheenvuoron käyttää DI Jouko Seppänen.

4.05.2010 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen kertoo yrityksensä johtamisfilosofiasta ja johtamiskäytännöistä, joihin saamme tieteellisen kommentoinnin Aaltoyliopiston Teknillisen korkeakoulun professorin Paul Lillrankin toimesta.

20.05.2010 Normista poiketen kokous on torstaina klo 18.00 ja paikkana on Tiedekeskus Heureka, jonka johtaja, professori Hannu Salmi johdattelee meidät näyttelyn sisältöön, jonka nimenä on: Tiede, joka muutti maailmaa. Näemme planetaariossa miltä Musta aukko todella näyttää. Lisäksi saanemme lopuksi kupin kahvia ja tilaisuuden keskustella näkemästämme. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen Seuran sivulla tai ilmoittautumalla sihteerille.

Päätteeksi vielä seuran jäsenmaksun maksukehoitus:

Kuluvan vuoden jäsenmaksu 20 euroa, opiskelijat 10 euroa, pyydetään ystävällisesti maksamaan seuran tilille No 101930-204652, viitenumero on 20103.

Lumien sulamista edistävää kevättä toivotellen.

Puheenjohtaja ja hallitus

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 3/2010

 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Kuumasta kesästä ollaan siirtymässä viilenevään syksyyn, jonka aloitamme kaksipäiväisellä kan­sainvälisellä seminaarilla 27-28.09.2010 Tieteiden talolla otsikolla: 'Natural philosophy and the philosophy of sciences'with special theme 'Models in physics and cosmology'. Seminaarin kieli on englanti. Osallistumismaksu on 50 e (30 e opiskelijoille ja Luonnonfilosofian seuran jäsenille).

Kutsutut puhujat:

Dr. Akira Kanda, Omega Mathematical Institute, Toronto
Dr. Peter Rowlands, University of Liverpool
Prof. C. S. Unnikrishnan, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai
Doc. Ismo Koponen, University of Helsinki
Prof. Kari Rummukainen, University of Helsinki
Prof. Arto Annila, University of Helsinki
Dr. Tarja Kallio-Tamminen, Physics Foundations Society
Dr. Tuomo Suntola, Physics Foundations Society

Ohjelman yksityiskohdat löytyvät "Esitelmät" sivulta .

 

Perinteen mukaisesti muut kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

5.10. Kansainvälisen seminaarin ydinkohtien kertaus, kommentointi ja keskustelu.

19.10. Seuran sihteeri fil.tri Ahti Lampinen esittelee väitöskirjaansa, kommentaattorina fil.tri Leo Näreaho.

2.11. Dos. Syksy Räsänen esitelmöi aiheenaan: "Maailmankaikkeuden muodonmuutoksia". Kommentaattorina Tkt Tuomo Suntola.

16.11. Professori Liisa Keltikangas-Järvinen esitelmöi tutkimusprojektistaan.

30.11. Syyskokous klo 17 ja klo 18.15 fil.tri Leo Näreaho esitelmöi panpsykismistä.

14.12. Pikkujoulu, jonka yhteydessä keskustelua seuran roolista tieteenfilosofian alueella.

Täsmennyksiä kokousohjelmiin seuraavassa jäsenkirjeessä.

 

Puheenjohtaja ja hallitus

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät

Aloitamme tämän syksyn tilaisuudet luotaamalla asiantuntijoiden avulla Universumimme perusrakenteisiin.

Kaukaisissa galakseissa tapahtuvista supernovaräjähdyksistä tehtyjen havaintojen on tulkittu merkitsevän avaruuden laajenemisen kiihtymistä. Onko laajenemisen kiihtyminen ja siihen tarvittava pimeä energia perusteltavissa, vai onko kysymyksessä teorian tuottama harha?  Tähän ja muihin maailmankaikkeuden olemuksesta viestittäviin kysymyksiin etsitään vastauksia kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden johdatuksella Luonnonfilosofian seuran kaksipäiväisessä seminaarissa 27-28.9 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki. Seminaari on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistumismaksu on 50 €, Luonnonfilosofian seuran jäsenille ja opiskelijoille 30 €. Seminaarin kieli on englanti.

Seminaariin on saatu kiinnostavat puhujat Intiasta, Kanadasta, Englannista ja Suomesta. Helsingin kaupunki osallistuu asiaan tarjoamalla vastaanoton Kaupungintalolla ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi.

Seminaarin ohjelma ja linkit esityksiin voit avata tästä

Hallitus

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 4/2010

 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Loppusyksyn ohjelma on täsmentynyt ja sen sisältöön olemme saaneet merkittäviä tutkijoita kertomaan saavutuksistaan ja keskustelemaan niistä kanssamme. Perinteen mukaisesti kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

2.11.2010  Yliopistonlehtori  Syksy Räsänen esitelmöi aiheenaan:  
"Maailmankaikkeuden muodonmuutoksia". Keskustelun avaajana toimii fyysikko ja kosmologian tutkija TkT Tuomo Suntola.
Syksy Räsänen on väitellyt 2002 Kari Enqvistin ja Esko Keski-Vakkurin ohjauksessa, ollut sen jälkeen tutkijana Oxfordin yliopistossa hiukkasteoriaryhmässä 2002-2005, CERNin teoriayksikössä 2005-2007 ja Geneven yliopiston kosmologiaryhmässä 2007-2009. Hän aloitti viime kesäkuussa yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella ja tutkii ylimääräisten ulottuvuuksien kosmologiaa, kosmista mikroaaltotaustaa ja rakenteiden muodostumisen vaikutusta maailmankaikkeuden laajenemiseen.

16.11.2010 Professori Liisa Keltikangas-Järvinen esitelmöi aiheenaan:  
Geenit, ympäristö ja persoonallisuus. Liisa Keltikangas-Järvinen on   
väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1977 ja toiminut sen jälkeen tutkijana psykologian laitoksella ja soveltavan psykologian apulaisprofessorina vv. 1981-92 ja professorina vuodesta 1992 lähtien.  
Professoriliitto valitsi hänet v. 2008 vuoden professoriksi työstään persoonallisuustutkimuksen uranuurtajana.

30.11.2010 on Seuran syyskokous klo 17.15, jolloin sääntöjen mukaisesti:
1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3.Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
4.Päätetään jäsenmaksun suuruus.
5.Valitaan kolmivuotiskausittain Seuran hallituksen puheenjohtaja.  
Puheenjohtajan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alussa.
6.Valitaan Seuran hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja kuusi muuta hallituksen jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet seuraavaa kalenterivuotta varten.
7.Käsitellään Seuran sääntömuutoksen nykyvaihe.
8.Muut esille tulevat asiat.
klo 18.15 Helsingin yliopiston dosentti, fil.tri Leo Näreaho esitelmöi aiheenaan panpsykismi. Kommenttipuheenvuoron ja keskustelun avauksen on lupautunut pitämään Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, professori Sami Pihlström.
Fil.tri Leo Näreaho on  väitellyt filosofian tohtoriksi 2002 ja toiminut teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 2005 alkaen

14.12.2010 Seuran puheenjohtaja, TkT Viljo Martikainen alustaa keskustelun seuran roolista tieteenfilosofian foorumina.
Pikkujoulun viettoon siirrytään n. klo 19.00, jonka yhteydessä keskustelua seuran tulevaisuudesta jatketaan. Ilmoittautumiset pikkujouluun voi tehdä seuran kotisivulla, josta saa myös ohjeet maksun suorittamisesta.

Puheenjohtaja ja hallitus


 


 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet,

vietin Joulun tienoon Lapin lumoissa. Yritin nähdä kuunpimennyksenkin, mutta pilviverho oli liian paksu. Seuraavan yön kuutamo oli todella häikäisevän kirkas ja pakkasta 30 astetta. Pakkanen ja turistivarusteeni estivätkin toisen tavoitteeni eli tammukoiden talvipyynnin jännityksen kokemisen vanhoilla tutuilla paikoilla. Lankomiehen jouluaterian lammaspaisti toi kuitenkin virkistävän muunnelman perinteiseen kinkkujouluun.

Päättynyt vuosi 2010 ja Seuran syyskokous ovat tuoneet joukon muutoksia Seuramme organisaa­tioon. Siviiliammattiin siirtyneen edellisen sihteerimme fil.tri. Ahti Lampisen työtä jatkaa fil.lis Avril Styrman, joka valmistelee väitöstyötään filosofian ensimmäisen
ongelman eli ontologian alueella. Hänellä on lis. tutkinto tietotekniikassa, joten hän voi vähitellen jatkaa Tuomo Suntolan työtä kotisivumme ylläpidossa ja kehittämisessä. TkT Tuomo Suntola jatkaa taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä, mutta siirtyy hallituksessa TkT
Heikki Sipilän varajäseneksi. Uusina hallituksen jäseninä sihteerin lisäksi aloittavat: toimittaja Jukka Määttä, arkkitehti Tarkko Oksala, fil.tri Juha Samela ja fil.tri Tapio Tamminen. Tarkemmat esittelyt tulevat myöhemmin Seuran kotisivulle.

Seuramme toiminta eri tieteenalojen kohtaamispaikkana on saanut merkittävän huomionosoituksen. Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto on Gaudeamuksen kirjan "Mitä on filosofia" artikkelissa "Tarvitaanko vielä luonnonfilosofiaa" todennut, että se on tarpeellista ja että Luonnonflosofian seura on tärkeä foorumi tieteenfilosofialle. Tästä aiheestahan keskusteltiin myös pikkujoulussa ja siihen liittyneessä kokouksessa. Onnistumisemme tavoitteissamme toimia tieteiden foorumina on ollut mahdollista vain siksi, että olemme saaneet merkittäviä tutkijoita ker­tomaan saavutuksistaan ja keskustelmaan niistä kanssamme, joten kiitos kuuluu juuri heille  sekä aktiiviselle jäsenistöllemme.

Tieteen päivät 2011 alkavat 12.01.2011 teemalla Arjen arvoitukset, joihin tieteet yrittävät löytää vastauksia. Tieteitten yö on 13.01.2011. Sen tärkeä tapahtumapaikka on Tieteitten talo, jossa myös Arto Annilan laatima Seuramme posteri on nähtävänä.

Alkukevään ohjelma on rakentunut hallituksen uusien voimien avustuksella meilien ja känny­köiden välityksin ilman hallituksen kokousta. Kokousotsikoita voidaan vielä täsmentää tarpeen vaatiessa. Perinteen mukaisesti kokouksemme ovat Tieteiden talossa osoitteessa Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, alkaen klo 18.15.

25.01.2011  FT Juha Samela kertoo, mitä fyysikko löytää aineen pinnan rakenteista.

08.02.2011  Semiotiikan professori, FT Ahti-Veikko Pietarinen kertoo mitä on semiotiikka tieteenä. Kommentaattorina toimii TkT Viljo Martikainen.

22,02.2011  Dosentti, FT Petri Auvinen esitelmöi otsikolla: Mitä uudet DNA sekvensontimentelmät voivat paljastaa luonnonjärjestelmästä. Kommentaattorina toimii professori Arto Annila.

08.03.2011  Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen luennoi aiheesta 'Kasvun rajat', kommentaattorina toimii FT Tapio Tamminen.

22.03.2011  Dosentti, FT Riku Juti luennoi aiheesta 'Tietoteorian historia'. Kommentaatorina toimii TkT Viljo Martikainen.

Huhti- ja toukokuun kokouksista kerrotaan maaliskuun vuosikokouksen jäsenkirjeessä.


Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,

Viljo Martikainen, puheenjohtaja

 


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2/2011

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet,

loppukevään ohjelmassa keskustellaan tietoisuuden olemuksesta, tieteenfilosofiasta,
maailmankaikkeuden laajenemisesta, taloustieteen kyvystä kuvata, selittää ja ennustaa reaalimaailman ilmiöitä, sekä nanotieteen nykytilasta.  Perinteen mukaisesti kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

22.03.2011 klo 17.00 alkaen on sääntömääräinen vuosikokous Tieteitten talossa, jossa
Seuran sääntöjen mukaisesti asialistassa ovat seuraavat asiat:

1  Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään hyväksyttäväksi seuran toimintakertomus vuodelta 2010
6. Esitetään tilit vuodelta 2010 sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen   vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle
hallitukselle
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeeen klo 18.15 FT Tarja Kallio-Tamminen, dos. FT Paavo Pylkkänen ja TkT
Viljo Martikainen esittävät suomenkielisen tiivistelmän esityksistään tietoisuudesta,
jonka tulevat pitämään Tukholmassa  2.-8.05.2011 järjestettävässä konferensissa: Towards
a Science of Consciousness.

5.04.2011 Dosentti Panu Raatikainen Helsingin yliopistosta tarkastelee esitelmässään
tieteenfilosofian tehtävää ja nykytilaa. Kommentaattori nimetään myöhemmin.

19.04.2011 Professori Pekka Teerikorpi  puhuu aiheesta "Allan Sandage ja
maailmankaikkeuden laajeneminen". Kommentaattorina toimii emeritusprofessori Ari Lehto.

3.05.2011 Taloustieteilijät ja professorit Jaakko Kiander  ja Vesa Kanniainen ovat
luvanneet vastata kysymykseen: Onko taloustiede tiedettä lainkaan, jos se ei osaa kuvata
kohdettaan ymmärrettävästi, eikä selittää sitä loogisesti eikä ennustaa talouden
tulevaisuutta juuri lainkaan?

17.05.2011 Normista poiketen kevään viimeisen kokouksen tapahtumapaikkana on Otaniemi,
Dept. of Applied Physics in Aalto University, salissa 228, jossa prof. Dr. Esko I.
Kauppinen kertoo meille mikä on suomalaisen nanotieteen tila ja esittelee laboratorionsa
salaisuuksia. Käyntiosoite on Puumiehenkuja 2, FI-02150 Espoo. Otaniemeen pääsee Kampista bussilla No 103. Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen joko Seuran kotisivun tai sihteerin kautta viimeistään 10.05.2011

Tervetuloa kokouksiin kuulemaan ja keskustelemaan, toivottaa Puheenjohtaja ja hallitus.

 


 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Aloitamme syksyn ohjelman jo perinteeksi muotoutuvalla tavalla  eli  kaksipäiväisellä kansainvälisellä konferenssilla Tieteiden  talolla  salissa 104 19-20.09.2011. Vuosi sitten tarkasteltiin Universumin rakenteita ja funktioita,   tämän syksyn konferenssin otsikkona on: Aivot ja mieli, käsitteet   ja kieli. Nyt tutkailemme asiantuntijoiden johdolla mielen ja   maailman kytkeytymiä aivojen neuroniverkkojen, kielen ja   käsitteiden välittäminä prosesseina ja tietoisina toimintoina. Seminaarin ensimmäisen aamupäivän kielenä on englanti, muu ohjelma  on suomenkielistä.

Ohjelma kokonaisuudessaan on alempana. Osallistumismaksu on 50€ (30€
Luonnonfilosofian seuran jäsenille ja opiskelijoille). Ilmoittautua voi Seuran
kotisivulla ja maksamalla osanottomaksun seuran tilille Nordea 101930-204652, viitenumerolla 11099. Pyydämme ilmoittautumaan mahdollisimman pian, jotta käytännön   järjestelyt mm. kaupungin vastaanotto voidaan mitoittaa oikein.
Ilmoittautuminen sivulla http://www.lfs.fi/ota_yhteytta_jasenhakemus/
Laita rasti kohtaan "Muu viesti seuralle", ja laita kohtaan "Viestisi Luonnonfilosofian seuralle" KONFERENSSI.Muut syksyn kokoukset pidetään Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, parillisten
viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

4.10.2011. FM, jatko-opiskelija Severi Hämäri: Määritelmät   luonnollisessa
kielessä. Saul Kripken nimien ja yleistermien käsittely ja Dummettin kritiikki
siitä. Kommentaattorina Avril Styrman.

18.10.2011 FT Markku Keinänen: Ominaisuuksien ontologia tieteessä. Kommentaattorina Avril Styrman.

01.11.2011 Emeritusprofessori, TkT, Heikki Hyötyniemi: Emergentin informaation teoria. Kommentaattorina Tarkko Oksala ja Petri Lievonen.

15.11.2011 FT Riku Juti: Tietoteorian historia. Kommentaattorina Viljo Martikainen.

29.11.2011 Seuran syyskokous ja esitelmä, josta tieto seuraavassa jäsenkirjeessä.

13.12.2011 Professori Jussi Rastaan raportti Seuran perustajan  K.V.  Laurikaisen
muistokirjasuunnitelmasta ja jäämistön  sijoittamisesta.  Perinteinen
pikkujouluateria Tiedekahvilan  organisoimana, puuropuhe  ja keskustelua seuran
tulevaisuudesta.  Aterian hinta ilmoitetaan  seuraavassa jäsenkirjeessä.


Puheenjohtaja ja hallitus
AIVOT JA MIELI, KÄSITTEET JA KIELI 19.09 - 20.09.2011, Tieteiden talo, Helsinki
Luonnonfilosofian seura, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto

OHJELMA

MAANANTAI 19.09.2011

9:00 Ilmoittautuminen, Kahvi

9:20 Tervetuliaissanat - Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran pj.

9:30 Ilkka Niiniluoto, Professor of Theoretical Philosophy, Chancellor of the University of Helsinki: Brain and Mind: Reflections by a Scientific Realist.

10:15 Chris Sinha, Professor, Lund University: Concepts of cognition.

11:00 Matias Palva, PhD, Academy Research Fellow, Neuroscience center,
University of Helsinki: Brain dynamics for multi-scale mental states.

11:45 Lounas

13:15 Mikko Sams, Professori, Aalto-yliopisto: Useiden aivojen synkronoituminen.

14:00 Urpo Nikanne, Professori, Åbo Akademi: Konseptuaalisen semantiikan käsitys mielestä ja kielestä

14:45 Kahvitauko

15:15 Tuukka Raij, MD, PhD Clinical research fellow, Academy of Finland, University of Helsinki and Aalto University: Totta vai harhaa: Aivojen ja mielen suhteesta ympäröivään todellisuuteen.

16:00 - 17:00 Paneelikeskustelu: Tuukka Raij, Urpo Nikanne, Mikko Sams, Matias Palva, Chris Sinha, Ilkka Niiniluoto

18:00 Kaupungin vastaanotto


TIISTAI 20.09.2011

9:00 Pauli Brattico, Dosentti, Jyväskylän yliopisto: Kieli aivoissa.

9:45 Viljo Martikainen, TkT Luonnonfilosofian seuran pj: Käsitteet kielen ja mielen dynaamisina rakenteina mentaalisessa realismissa.

10:30 Kahvitauko

11:00 Jussi Niemi, Professori, Itä-Suomen yliopisto: Kielen ja mielen rajamailla.

11:45 Paavo Pylkkänen, Dosentti, Helsingin yliopisto: Tietoisuuden ongelman ytimessä.

12:30 Lounas

13:30 Arto Annila, Professori, Helsingin yliopisto: Ajatuksia ajattelusta yleisen luonnonlain mukaisesti.

14:15 Timo Honkela, Research Scientist, Department of Information and Computer Science, Aalto-yliopisto: Itseorganisoituvat hermoverkot kielen käsittelyssä"

15:00 Kahvitauko

15:30 Risto Ilmoniemi, Akatemiaprofessori, Aalto-yliopisto: Miten
aivokuvantamisella voidaan lähestyä mielen tiloja?

16:15 Kirsti Lonka, Professor of Educational Psychology, University of Helsinki, Vice Dean, Faculty of Behavioral Sciences (& Foreign Adjunct Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden): Mitä aivotutkimus voi kertoa oppimisen tutkijoille?

17:00 - 18:00 Paneelikeskustelu: Pauli Brattico, Viljo Martikainen, Jussi Niemi, Paavo Pylkkänen, Arto Annila, Timo Honkela, Risto Ilmoniemi, Kirsti Lonka

 

 


 

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Tiistain 04.10.2011 kokouksessa käydään läpi seminaarin "Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli" aiheita. Kysymyksiin vastaavat Risto Ilmoniemi, Arto Annila, Timo Honkela ja Viljo Martikainen.

Tiistain kokous pidetään poikkeuksellisesti salissa 104. Muitten syksyn kokousten aiheet ja salit on listattu alla. Kokoukset pidetään Tieteiden talossa, parillisten viikkojen tiistaina, klo 18.15 - 20.00.

Puheenjohtaja ja hallitus


18.10.2011 Professori, FT Matti Sintonen: Holismin paluu? Kommentaattorina Viljo Martikainen. Sali 505.

01.11.2011 Emeritusprofessori, TkT, Heikki Hyötyniemi: Emergentin informaation teoria. Kommentaattoreina Tarkko Oksala ja Petri Lievonen. Sali 104.

15.11.2011 Dosentti, FT Riku Juti: Tietoteorian historia. Kommentaattorina Viljo Martikainen. Sali 505.

29.11.2011 Seuran syyskokous. Tutkijatohtori, FT Markku Keinänen: Ominaisuuksien ontologia tieteessä. Kommentaattorina Avril Styrman. Sali 505.

13.12.2011 Professori Jussi Rastaan raportti Seuran perustajan  K.V. Laurikaisen muistokirjasuunnitelmasta ja jäämistön sijoittamisesta. Perinteinen pikkujouluateria Tiedekahvilan organisoimana, puuropuhe ja keskustelua seuran tulevaisuudesta. Sali 505.

 

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy