Luonnonfilosofian seura

2014


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 8/2014

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Seuran loppuvuoden 2014 ohjelma:

25.11.2014 klo 17.00-18.00 Syyskokous Tieteiden talon salissa 505, jossa käsitellään seuraavat asiat.

   1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
   2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   3. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
       seuraavaa kalenterivuotta varten.
   4. Päätetään jäsenmaksun suuruus.
   5. Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kuusi
       muuta hallituksen jäsentä sekä kaksi toiminnantarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten.
   6. Muut mahdolliset asiat

25.11.2014 klo 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Voiko tieteen tuloksiin rakentuva ajattelu rikastaa filosofista keskustelua.

09.12.2014 Pikkujoulu. Tänä vuonna järjestetään yhteinen pikkujoulu Kiila Ry:n kanssa ravintola Pianossa Kruununhaassa. Luvassa on puheita, musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa. Jouluillallisen hinta ja sisältö ilmoitetaan tilaisuuden lähestyessä.

Kullervo Rainio on julkaissut artikkelin Tajunnan dynamiikka diskreettinä prosessina, mikä on luettavissa täällä: http://www.protsv.fi/lfs/verkko/2014_Rainio.pdf

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 7/2014

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Tässä tiedotteessa on jäsenuutisia, Seuran loppusyksyn 2014 ohjelma, sekä tiedotteita tapahtumista.

Ensiksi suru-uutinen. Seuran pitkäaikainen sihteeri Seppo Laurema menehtyi 14.9.2014 kotonaan sairauskohtaukseen. Seppo kävi kokouksissa viimeiseen asti, ja keräsi osallistujien nimet listaan. Seppo ehti kirjoittaa valmiiksi historiikkinsa K.V. Laurikaisesta ja Seuran syntyvaiheista, mikä julkaistaan tulevaisuudessa.

Seuraan on liittynyt viimeisen kuukauden kuluessa ennätysmäärä, 19 kpl, uusia jäseniä, lähinnä Seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan Viljo Martikaisen HY:n ja Aallon kanssa organisoiman Toinen Aivot ja Mieli, Käsitteet ja Kieli symposiumin myötä. Merkillepantavaa on että kenties kautta aikain kuuluisin suomalainen filosofi Jaakko Hintikka ilmoittautui Seuran jäseneksi, ja voimme odottaa häneltä esitelmää ensi vuonna.


Seuran loppuvuoden 2014 ohjelma:

11.11.2014 klo 18.15-20.00 Jukka Kekkonen: Laki ja normit, arvot ja etiikka.

25.11.2014 klo 17.00-18.00 Syyskokous.

25.11.2014 klo 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Voiko tieteen tuloksiin rakentuva ajattelu rikastaa filosofista keskustelua?

09.12.2014 Pikkujoulu. Tänä vuonna järjestetään yhteinen pikkujoulu Kiila Ry:n kanssa ravintola Pianossa Kruununhaassa. Luvassa on puheita, musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa. Jouluillallisen hinta ja sisältö ilmoitetaan tilaisuuden lähestyessä.

 

Kullervo Rainio on julkaissut artikkelin Tajunnan dynamiikka diskreettinä prosessina, mikä on luettavissa täällä: http://www.protsv.fi/lfs/verkko/2014_Rainio.pdf

Tapahtumatiedotteita:

Seuran luottoesiintyjä Ilkka Niiniluoto  on organisoimassa 3.-8.8.2015 Helsingissä järjestettävää kongressia 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Papereita voi lähettää marraskuun loppuun saakka. clmps.helsinki.fi

Seuran jäsenet Paavo Pylkkänen ja Tuomas Tahko ovat organisoimassa Helsinkiin Toward a Science of Consciousness 2015 kongressia. www.helsinki.fi/tsc2015/

Kulttuurikeskus Sofia, Kriittinen korkeakoulu ja Filosofiklubi järjestävät Kulttuurikeskus Sofiassa lauantaina 15.11.2014 klo 12.00–17.30 aine, henki ja evoluutio -aiheisen seminaarin. Seminaarin puheenjohtajana toimii Eero Ojanen. Hinta 25€, sis. lounaan ja päiväkahvit. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä: reception@sofia.fi tai puh. 010 277 900. Ohjelma:

12.00 - 12.30: Tulokahvit ja teet. Ilmoittautumismaksut.

12.30 - 12.40: Seminaarin avaus: Metropoliitta Ambrosius

12.40 - 13.15: FT Tarja Kallio-Tamminen: Materialistinen maailmankuva, reduktionismi ja emergenssi

13.15 - 13.50: KT Tapio Puolimatka: Älykäs suunnittelu - vaihtoehto darwinilaiselle materialismille

13.50 - 14.25: FT Seppo Vainio: Kehittyvä evoluutioteoria ja maailmankuva

14.25 - 15.25: Lounastauko

15.25 - 16.00: FM Lauri Snellman: Päämäärät ja todellisuuden yhtenäisyys - Eino Kaila ja Thomas Nagel

16.00 - 16.35: FT Leo Näreaho: Panpsykismi ja todellisuuden henkisyys

16.35 - 17.30: Paneeli: Alustajat


 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 6/2014

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Luonnonfilosofian seura järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston neurotieteiden tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston aivotutkimusyksikön kanssa toisen Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli symposiumin 13.-14.10.2014. Symposiumin tapahtumapaikkana on Kruununhaassa sijaitseva Tieteiden talo, ensimmäisen kerroksen auditorio 104, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Symposiumiin ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu sekä lähettämällä Seuran sihteerille email otsikolla “Mieli 2014” osoitteeseen avril.styrman@helsinki.fi. Ilmoita myös osallistutko Helsingin yliopiston vastaanotolle maanantaina klo. 18.00-20.00. Symposiumin osallistumismaksu on 40 €, 20 € jäseniltä ja 10 € opiskelijoilta. Osallistumismaksu maksetaan Luonnonfilosofian seuran tilille FI3510193000204652 (Nordea, BIC: NDEAFIHH), viitenumerolla 2228.

Symposiumin ohjelma
Symposiumin juliste


MAANANTAIN 13.10.2014 OHJELMA

08.00-09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00-09.10 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja: Avaussanat
09.10-09.50 Emeritusprofessori Simo Knuuttila: Sielun fysiologiaa: Galenos, Descartes, Kant
09.50-10.30 Emeritusprofessori Anto Leikola: Mieli biologin näkökulmasta
10.30-11.10 Akatemiaprofessori Riitta Hari: Aivotutkijan käsitys mielestä.
11.10-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Dosentti Iiro Jääskeläinen: Mieli psykologin näkökulmasta
12.00-12.30 Professori Lauri Nummenmaa: Tunne mielen ohjaavana rakenteena
12.30-14.00 Lounastauko
14.00-14.30 Professori Harry Scheinin: Anestesia tajunnantutkimuksen työvälineenä
14.30-15.00 Dosentti Paavo Pylkkänen: tietoisuus fyysikon mielessä
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen: Havainto ja tietoisuus aivojen muistiprosessien dynaamisina tuotoksina
16.00-17.30 Paneelikeskustelu
18.00-20.00 Helsingin yliopiston vastaanotto. Päärakennuksen opettajien lehtisali.TIISTAIN 14.10.2014 OHJELMA
09.00-09.40 Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto: Kieli ja itsetietoisuus
09.40-10.20 Professori Eero Castren: Kehittyvät aivot ja mieli
10.20-11.00 Dosentti Jyrki Mäkelä: Kielen häiriöistä ja niiden mielekkäästä hyödyntämisestä
11.00-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto: Tiedostamattomat prosessit ja arkipsykologiset selonteot
12.00-12.30 Professori Minna Huotilainen: Musiikin ja kielen käsitteet aivoissa
12.30-13.30 Lounastauko
13.30-14.00 Professori Timo Honkela, Helsingin yliopisto: Mielien, kielien ja käsitteiden variaatio ja muutos
14.00-14.30 Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi: Mitä aivojen mittaaminen kertoo tietoisuuden tiloista
14.30-15.00 Dosentti Matias Palva: Aivot ja kognitio
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 Professori Lauri Parkkonen: Ihmisaivot, koneet ja tietoisuus
16.00-16.30 Professori Urpo Nikanne: Mielen ja kielen liittymistä
16.30-17.00 TkT Viljo Martikainen: Ymmärrys ja kielen kontekstiaalisuus käsitteiden dynaamisina ja tilannerelevantteina tuotoksina

 

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 5/2014

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Luonnonfilosofian seuran syksyn 2014 ohjelma:

 • 16.09.2014 18.15-20.00 Juha Himanka: Fenomenologia ja suhteellisuusteoria.
 • 30.09.2014 16.00-20.00 Kvanttimekaniikan tulkintailta.
  • 16.00-16.50 Paavo Pylkkänen: Kvanttiteoria ja tieteellinen metafysiikka
  • 16.50-17.45 Claus Montonen: Koherentti historia -tulkinta 
   • 17.45-18.15 Kahvitauko
  • 18.15-19.10 Pekka Lahti: Kvanttimekaniikan mittausepätarkkuusrelaatiot
  • 19.10-20.00 Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikka ja itämainen filosofia
 • 13-14.10.2014 Toinen Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli Symposium. Tieteiden Talo Sali 104.
MAANANTAIN 13.10.2014 OHJELMA
08.00-09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00-09.10 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja: Avaussanat
09.10-09.50 Emeritusprofessori Simo Knuuttila: Sielun fysiologiaa: Galenos, Descartes, Kant
09.50-10.30 Emeritusprofessori Anto Leikola: Mieli biologin näkökulmasta
10.30-11.10 Akatemiaprofessori Riitta Hari: Aivotutkijan käsitys mielestä.
11.10-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Dosentti Iiro Jääskeläinen: Mieli psykologin näkökulmasta
12.00-12.30 Professori Lauri Nummenmaa: Tunne mielen ohjaavana rakenteena
12.30-14.00 Lounastauko
14.00-14.30 Professori Harry Scheinin: Anestesia tajunnantutkimuksen työvälineenä
14.30-15.00 Dosentti Paavo Pylkkänen: tietoisuus fyysikon mielessä
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen: Havainto ja tietoisuus aivojen muistiprosessien dynaamisina tuotoksina
16.00-17.30 Paneelikeskustelu

TIISTAIN 14.10.2014 OHJELMA
09.00-09.40 Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto: Kieli ja itsetietoisuus
09.40-10.20 Professori Eero Castren: Kehittyvät aivot ja mieli
10.20-11.00 Dosentti Jyrki Mäkelä: Kielen häiriöistä ja niiden mielekkäästä hyödyntämisestä
11.00-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto: Tiedostamattomat prosessit ja arkipsykologiset selonteot
12.00-12.30 Professori Minna Huotilainen: Musiikin ja kielen käsitteet aivoissa
12.30-13.30  Lounastauko
13.30-14.00 Professori Timo Honkela, Helsingin yliopisto: Mielien, kielien ja käsitteiden variaatio ja muutos
14.00-14.30 Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi: Mitä aivojen mittaaminen kertoo tietoisuuden tiloista
14.30-15.00 Dosentti Matias Palva: Aivot ja kognitio
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 Professori Lauri Parkkonen: Ihmisaivot, koneet ja tietoisuus
16.00-16.30 Professori Urpo Nikanne: Mielen ja kielen liittymistä
16.30-17.00 TkT Viljo Martikainen: Ymmärrys ja kielen kontekstiaalisuus käsitteiden dynaamisina ja tilannerelevantteina tuotoksina

Symposiumiin ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu sekä lähettämällä Seuran sihteerille viesti otsikolla “Mieli 2014” osoitteeseen avril.styrman@helsinki.fi. Symposiumin osallistumismaksu on 40 €, 20 € jäseniltä, sekä 10 € opiskelijoilta. Osallistumismaksu maksetaan Luonnonfilosofian seuran tilille FI3510193000204652 (Nordea), viitteellä 2228.

 • 28.10.14 18.15-20.00 Pentti Alanen: Fysiikan ja geometrian suhteesta
 • 11.11.2014 18.15-20.00 Jukka Kekkonen: Lakia ja normit, arvot ja etiikka
 • 25.11.2014 17.00-18.00 Syyskokous.
 • 25.11.2014 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Voiko tieteen tuloksiin rakentuva ajattelu rikastaa filosofista keskustelua?
 • 09.12.2014 Pikkujoulu.

Pentti Harvisalo pyytää Seuran jäseniä kommentoimaan kirjoitustaan osoitteessa pentti.suntuubi.se Kommentteja voi lähettää Pentille osoitteeseen pen.har@hotmail.com

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy