Luonnonfilosofian seura

2018

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 5/2018


Kutsu Luonnonfilosofian seuran syyskokoukseen

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 27.11.2018 klo 17.00 – 18.00 Tieteiden talon salissa 505. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

a.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

b.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

c.    Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

d.    Päätetään jäsenmaksun suuruus.

e.    Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

      Erovuorossa ovat Juha Samela, Jyrki Tyrkkö ja Antti Winter.

f.    Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaa kalenterivuotta varten.

 

Tänä syksynä saamme kuulla vielä seuraavat esitelmät:

 

13.11.2018 18.15-20.00
Jukka Saarinen: Miten lääkkeitä kehitetään tulevaisuudessa - Raman-spektroskopian käyttö lääkkeen kehityksessä

27.11.2018 18.15-20.00
Teemailta: Mistä innovaatiot syntyvät? Kommentaattorina Tuomo Suntola.
Esa Soini: Mitä ovat innovaatiot ja niitä luova prosessi?
Risto Nieminen: Perustutkimus ja innovaatiot; kvanttifysiikan toinen kevät

11.12.2018 18.15-20.00
Tapio Kulmala: Aaltorakenteisten hiukkasten maailma vs. diskreettien pistemäisten hiukkasten maailma

Viljo Martikainen: Tieteellinen mentaalinen realismi.Suomen Oppihistoriallinen Seura suunnittelee CWT Kaleva Travel -matkatoimiston kanssa Italian-kiertomatkaa 23.4.–28.4.2019, kohteina erityisesti kasvitieteelliset puutarhat. Alustava matkaohjelma:

tiistai 23.4.: aamulento Roomaan, Ninfan rauniopuutarha, Sorrento

keskiviikko 24.4.: Caprin saari: mm. Axel Munthen huvila Villa Santa Michele ja Augustuksen puutarha

torstai 25.4.: Amalfin rannikkotie, Amalfin kaupunki, Ravellon rinnekaupunki ja Villa Cimbronen puutarha

perjantai 26.4.: Pompeijin kaivaukset, Frascatin viinialue

lauantai 27.4.: Pietarinkirkko ja Vatikaanin puutarha

sunnuntai 28.4.: Paavin kesäresidenssi Villa Barberini puutarhoineen, iltalento Helsinkiin

Matkan alustava hinta on kahden hengen hotellihuoneessa noin 1 250–1 600 euroa riippuen osallistujamäärästä. Hinta sisältää muun muassa lennot (Finnair), majoitukset, aamiaiset, 3 ruokailua, vierailut, bussi- ja laivakuljetukset ja opastukset sekä suomalaisen matkanjohtajan.

Kaikkia Italian-matkasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan alustavasti (ilmoittautuminen ei ole sitova) sihteerille (sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi) 11.11.2018 mennessä. Jos ilmoittautumisia tulee riittävästi (vähintään 10), matkan suunnittelua voidaan jatkaa.

 

Finlands Lärdomshistoriska Samfund planerar en Italienrundresa med botaniska trädgårdar i fokus, 23.4.–28.4.2019, arrangerad av resebyrån CWT Kaleva Travel. Preliminärt program:

tisdag 23.4.: morgonflyg till Rom, Ninfas ruinträdgård, Sorrento

onsdag 24.4.: ön Capri: bl.a. Axel Munthes Villa Santa Michele och Augustus trädgård

torsdag 25.4.: Amalfis kustväg, staden Amalfi, sluttande utsiktsstaden Ravello och Villa Cimbrones trädgård

fredag 26.4.: utgrävningarna i Pompej, Frascatis vinområde

lördag 27.4.: Peterskyrkan och Vatikanträdgårdarna

söndag 28.4.: Påvens sommarresidens Villa Barberini och dess trådgård, kvällsflyg till Helsingfors

Resans preliminära pris är i ett två personersrum ca 1 250–1 600 euro beroende på deltagarantalet. Priset innehåller bl.a. flyg (Finnair), hotell, frukost, 3 måltider, utflykter, transport och guidningar och finländsk reseledare.

De som är intresserade av Italienresan bör meddela sitt intresse preliminärt (anmälningen är inte bindande) till sekreteraren (sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi) senast den 11.11.2018. Om tillräckligt många anmäler sig (minst 10), kan resans planering fortsätta.

 
Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 4/2018

Arvoisat Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Hallitus kysyy jälleen teiltä minkälaista ohjelmaa te toivotte. Syksyn 2018 ohjelma on jo pitkälle kasassa, mutta ehdotuksennne voidaan ottaa huomioon kun hallitus alkaa suunnitella vuoden 2019 ohjelmaa. Ehdotuksenne voitte lähettää Seuran sihteerille, osoitteeseen juha.samela@pivotal.fi.

Muistakaa, että Seuran keskustelufoorumi toimii osoitteessa www.facebook.com/groups/Luonnonfilosofia/

Terveisin,

Seuran hallitus

Loppukevään ohjelma

17.04.2018 18.15-20.00 sali 505 Aatos Lahtinen: Mitä matematiikka on? Esityksessä tarkastellaan matematiikan syntyperää ja ominaisuuksia sekä matematiikan olemusta ajan ja paikan funktiona.


26.04.2018 17.00-19.00 sali 404 Teemailta: Luonnonfilosofian historiaa. Oppihistoriallinen seura järjestää tilaisuuden yhteistyössä Luonnonfilosofian seuran kanssa. 

Markku Roinila: Varhaismodernin luonnonfilosofian päälinjoja. Esittelen lyhyesti 1600- ja 1700-lukujen luonnonfilosofian tärkeimpiä suuntauksia piakkoin ilmestyvän ensyklopedia-artikkelini pohjalta. Keskeisenä teemana on kartesiolaisen mekanismin. okkasionalismin ja Spinozan ja Leibnizin edustaman dynaamisen luonnonfilosofian kontrastoiminen.

Avril Styrman: Ernst Machin pyrkimys fysiikan unifikaatioon. Ernst Machin luonnonfilosofian ytimessä on unifikaatio, eli pyrkimys yhtenäiseen fysiikkaan. Mach hahmotteli yhtenäisen fysiikan keskeiset komponentit: energian säilymislaki, nk. Machin periaate jonka erään muotoilun mukaan massa-objektin liikkeeseen vaikuttaa koko muun Maailmankaikkeuden massa, sekä ei-mekanistiset kausaaliset vaikutukset. Machin yleisesti tunnetut roolit Suhteellisuusteorian innoittajana, metafysiikan vastustajana, atomi-hypoteesin vastustajana, ja sloganin "fysiikan tehtävä on antaa havaintojen matemaattinen kuvaus" isänä ja näitten painotus hänen ajattelussaan tulevat ymmärrettäviksi kun ne sovitetaan hänen luonnonfilosofiaansa.

Tuomo Suntola: Miten Machin ajatukset ovat toteutuneet tieteen kehittyessä? Esityksessäni tarkastelen Machin luonnonfilosofiaa suhteessa tieteen kehitykseen ja siinä tehtyihin valintoihin. Antiikin luonnonfilosofiasta välittyi pyrkimys ensisijaisten luonnonlakien löytämiseen (Thales, Anaksimandros, Pythagoras, Herakleitos, Aristoteles…). Toisaalta antiikin tähtitiede nojautui havaintojen suoraan matemaattiseen kuvakseen mikä johti mm. planeettojen liikkeen kuvaamiseen monimutkaisen episyklijärjestelmän avulla (Eudoksos,…Ptolemaios). Pitkän hiljaisen kauden jälkeen uusi askel tieteen kehityksessä käynnistyi Kopernikuksen valankumouksesta, joka mahdollisti aurinkokunnan kuvaamisen yksinkertaisten luonnonlakien avulla, mikä käynnisti matemaattisen fysiikan voimakkaan kehittymisen (Kopernikus, Kepler, Newton, Leibniz, Laplace…). 1800-luvun lopulla käynnistynyt seuraava kehitysvaihe johti suhteellisuusteoriaan ja kvanttimekaniikkaan, ja samalla havaintokeskeisyyden uuteen nousuun (Maxwell, Boltzman, Mach, Planck, Einstein, Bohr, de Broglie, …). Vieläkö Machin periaate on kunniassa? Onko positivismi johtanut havaintojen tarkkaan kuvaamiseen kokonaisuuden hämärtymisen kustannuksella?

 

15.05.2018 18.15-20.00 sali 505 Kimmo Kaski: Geoffrey Westin kirja "Skaala: Elämän ja kuoleman universaalit lait eliöissä, suurkaupungeissa ja yhtiöissä."


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 3/2018


Hyvä Luonnonfilosofian seuran jäsen!

Seuran tavoite on lisätä ymmärrystä luonnon ilmiöistä ja luonnon lainalaisuuksia kuvaavien tieteellisten mallien perusteista, niiden keskeisistä tuloksista ja niiden taustalla olevista todellisuuskuvista. Tarjoamme kaikille tiedeyhteisön jäsenille ja kansalaisille avoimen foorumin tähän liittyvään keskusteluun. Sallimme myös uusien ja edistyksellisten näkökulmien esiintuomisen. Tämä Historia-lehden artikkeli havainnollistaa kuinka tärkeäksi riippumattomien seurojen toiminta saattaa osoittautua.

Toimintamme perustuu vapaaehtoiseen työhön, hallituksen jäsenet, muut seuran aktiiviset toimijat ja esitelmöitsijät eivät saa palkkioita. Tämän työpanoksen lisäksi tarvitsemme toiminnan ylläpitämiseen myös rahaa. Rahankäyttö käy ilmi tilinpäätöstiedoista. Jäsenmaksu on luonteeltaan kannatusmaksu seuran toiminnan ylläpitämiseen.


Vuoden 2018 jäsenmaksu on 20 € (opiskelijat ja työttömät 10 €).  Jäsenmaksun voi maksaa Luonnonfilosofian seura r.y:n  tilille FI35 1019 3000 2046 52 viitenumerolla 20187.

Kiitos!

Seuran hallitus
Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 1/2018


Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Kevätkautemme 2018 alkaa 23.01. klo 18.15-20.00 Tieteiden talon salissa 505 Tapio Ala-Nissilän esitelmällä "Kvanttitietokone". Esitelmässä kerrotaan nk. toisesta kvanttivallankumouksesta ja siihen liittyen selvitetään kvanttitietokoneen toimintaperiaatetta. Aihe on ajankohtainen EU:n uuden kvanttiteknologia-lippulaiva-ohjelman takia. Lisäksi Aalto-yliopiston uusi kvanttiteknologian tutkimuksen huippuyksikön on saanut erillisen rahoituksen Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamiseksi: http://www.aalto.fi/fi/current/news/2017-10-10/

Osallistu keskusteluun luonnonfilosofiasta Seuran Facebook ryhmässä:
https://www.facebook.com/groups/Luonnonfilosofia/?ref=bookmarks

Muu kevään ohjelma.

23.01.2018   18.15-20.00 sali 505 Tapio Ala-Nissilä: Kvanttitietokone.

06.02.2018 18.15-20.00 sali 505 Heikki Mäntylä ja Juha Olavinen: Yuval Noah Hararin Homo Deus -kirja.

20.02.2018 18.15-20.00 sali 505 Juha Samela: Tieteellisten julkaisujen arviointiperusteista.

06.03.2018 16.00-20.00 sali 104 Teemailta: Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset. Asko Palviainen, Heikki Sipilä, Ari Lehto, Tuomo Suntola.

20.03.2018 18.15-20.00 sali 505 Tuukka Perhoniemi: Todellisuuden jäsentäminen mitattavaksi, Galileista tulevaisuuteen.

03.04.2018 18.15-20.00 sali 505 Arto Mutanen: Tieteellinen selittäminen.

17.04.2018 18.15-20.00 sali 505 Aatos Lahtinen: Mitä matematiikka on?

15.05.2018 18.15-20.00 sali 505 Geoffrey Westin kirja: Skaala. Elämän ja kuoleman universaalit lait. Alustaja ilmoitetaan myöhemmin.


Kevään ohjelma tiivistelmineen Seuran verkkosivuilla www.lfs.fi.

Seuran pitkäaikainen jäsen ja esitelmöitsijä Jouko Juhani Seppänen kuoli 23.12.2017. Siunaus toimitetaan Hietaniemen krematoriokappelissa perjantaina 19.1.2018 klo 13, minkä jälkeen muistotilaisuus Wilhelmiinassa, Taavetti Laitisentie 4, 00300 Helsinki. Osallistumisesta muistotilaisuuteen pyydetään ilmoittamaan 16.1. mennessä tarkko.oksala@gmail.com tai 044 544 4873.

Seuran hallitus

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy