Luonnonfilosofian seura

Kullervo Rainio 26.10.2000

Kiitos Salovaaralle, Lauremalle, Mäntylälle ja Talviolle s-kirjeistä, jotka ilmeisesti referoivat hyvin sitä, mitä Studia generaliassa Kohonen ja Saariluoma olivat esittäneet. Ainakin referaatit olivat sopusoinnussa sen kanssa, mitä olin asianomaisilta lukenut ja kuullut aikaisemmin.

Puuttumatta tällä kertaa pitemmälle koneälyasiaan lähetän liitteenä niille, jotka pystyvät aukaisemaan WORD-liitteen, mukavan shakkitehtävän, jonka Penrose, Roger, siteeraa kirjassaan. Antaa miettimisen aihetta. - Bittimiin! Kullervo Rainio

Shakkitehtävä, jonka Deep Thought häviää aloittelijallekin

(Penrosen teoksesta)

Esimerkki osoittaa, että tietokone-”äly” ei ole oivaltavaa. Se ei perustu merkitysten tajuun. Se ei ole ymmärtävää. Se ei oikeastaan ole älyä lainkaan. Se on vain koodien käsittelyä annettujen sääntöjen mukaan.

Penrose: Ajattelu on ”noncomputable”, ei laskettavissa eikä ohjelmoitavissa.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy