Luonnonfilosofian seura

Pertti Saariluoma 20.10.2000

Hyvä Veikko Salovaara,

Minun on helppo yhtyä teidän näkemyksiinne. Kyse mielekkyyden ja eettisyyden suhteesta on hyvin tärkeä. Onko niin, että ihmisen eettiset käsitteet syntyvät osaksi toisten ihmisten kohtaamisen sääntelyä ja saavat oman mielekkyytensä tästä.

Inputtia ja outputia olen itse mielessäni pyrkinyt problematisoimaan siten, että

ne muodostuvat ihmisen mieltämisen prosessissa. Ulkomaailmaa on olemassa, muttta se luo vain joitakin rajoja kokemukselle, joka saa täsmällisen sisältönsä

ihmisen mielessä.

Kiitos herätteitä antavista kommenteista.

Ystävällisin terveisin

Pertti Saariluoma

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy