Luonnonfilosofian seura

Curriculum

Timo Honkela

 • Filosofian tohtori
 • Johtava tutkija Teknillisen korkeakoulun tietojenkäsittelytieteen laitoksella
 • Johtaa laskennallisten kognitiivisten järjestelmien tutkimusryhmää adaptiivisen informatiikan huippututkimusyksikössä.
 • Kieliteknologian dosentti Helsingin yliopistossa
 • Tietämystekniikan dosentti Taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriossa

Minna Huotilainen

 • Tekniikan tohtori
 • Psykologian ja kognitiotieteen dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto
 • Aikaiset kuulokyvyt –tutkimusryhmän johtaja; ryhmä on osa Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköä.

Osmo Kuusi

 • Filosofian tohtori
 • Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija
 • Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tieteellinen asiantuntija
 • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pysyvä asiantuntija
 • Helsingin Teknillisen Yliopiston tuotantotalouden osaston tulevaisuudentutkimuksen ja innovaatiotutkimuksen dosentti vuodesta 2001
 • Tulevaisuudentutkimuksen seuran puheenjohtaja 1998–2002

Otto Lappi

 • Filosofian maisteri
 • Psykologian ja kognitiotieteen yliopisto-opettaja, opinto-ohjaaja, Helsingin yliopisto
 • jatko-opiskelija Helsingin yliopiston psykologian laitoksella; väitöskirjatutkimus kuuluu kognitiivisen neurotieteen tieteenfilosofian alaan.

Paul Lillrank

 • Valtiotieteen tohtori
 • Teknillisen korkeakoulun teollisuustalouden, erityisesti laadunohjauksen ja laatujohtamisen, professori
 • Toiminut vierailevana professorina Tokion yliopistossa ja Pariisissa (College des Ingenieurs)
 • Julkaissut oppikirjoja, tieteellisiä julkaisuja ja myös yleistajuisia esityksiä
 • Kolumnisti Talouselämä-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa

Pentti Malaska

 • Tekniikan tohtori, professori emeritus
 • Turun kauppakorkeakoulun talous- ja tilastomatematiikan professori 1966–1997
 • Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen perustaja ja ensimmäinen johtaja.
 • Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemian perustaja
 • Tulevaisuuden tutkimuksen seuran perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja, nykyisin seuran kunniajäsen
 • World Futures Studies Federation -järjestön (WFSF) pääsihteeri 1990-1993 ja puheenjohtaja 1993-1997.
 • Rooman klubin jäsen vuodesta 1972 ja klubin kunniajäsen vuodesta 2004
 • Suomen Kulttuurirahaston palkinto 2009 ”ennalta näkemisestä, edellä kulkemisesta”

Kiti Müller

 • Lääketieteen tohtori, neurologian erikoislääkäri
 • Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori vuodesta 2005
 • Neurologian dosentti Helsingin yliopistossa vuodesta 2005
 • Neurokognitiivisen ergonomian dosentti Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 2005
 • Johtaa Työterveyslaitoksen Aivot ja työ –tutkimuskeskusta
 • ”Aivot ja teknologia” tiimin päällikkö
 • Terveyden edistämisen keskuksen palkinto teoksesta Aivokutinaa vuonna 2004

Jukka Määttänen

 • Toimittaja, kulttuurikriitikko
 • Opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa, Sibelius - Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa
 • Toiminut Uudessa Suomessa 1968 - 1991 . Sen jälkeen kirjoittanut mm. Nykypäivään ja Kalevaan
 • Kirjoittanut loogis - filosofisia traktaatteja Niin&Näin -lehteen ja Tieteessä tapahtuu –lehteen

Leo Näreaho

 • Filosofian tohtori
 • Teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian dosentti
 • Teologisen tiedekunnan kirjaston informaatikko
 • Erikoisalat: Mielenfilosofia, Uskonnolliset kokemukset ja aivotutkimus

Ari Rahkonen

 • Suomen Microsoftin toimitusjohtaja
 • Työskenteli sitä ennen IBM:n suurasiakasmyynnistä vastaavana johtajana
 • Aiemmin Suomen Lotuksen toimitusjohtaja ja Teamwaren sekä Fujitsu Softwaren palveluksessa Piilaaksossa

Hannu Sariola

 • Lääketieteen tohtori
 • Kehitysbiologian professori Helsingin yliopistossa vuodesta 1999
 • Patologian dosentti vuodesta 1990
 • Meilahden Koe-eläinkeskuksen johtaja, 2002-2006
 • Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2003.
 • Vuoden tiedekirja – palkinto teoksesta Sariola et al. “Kehitysbiologia – solusta yksilöksi” vuonna 2004.

Jouko Seppänen

 • Diplomi-insinööri
 • Työskenteli Valtion tietokonekeskuksessa yhtenä maan ensimmäisistä ohjelmoijista
 • Toiminut TKK:ssa muun muassa ohjelmoinnin ja Tieteen ja tekniikan historian ja filosofian opettajana
 • Tekoälytutkimuksen pioneereja Suomessa
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy