Luonnonfilosofian seura

Julkaisuja

Luonnonfilosofian seuran julkaisuja. Publications of the Finnish Society for Natural Philosophy.

Voit tilata kirjoja lähettämällä tilauksen sekä yhteystietosi sähköpostilla Seuran sihteerille. Seuran 25-vuotisjuhlakirja ja Suntolan kirjat on saatavilla myös Tiedekirjasta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

 • Avartuva ajatus. Luonnonfilosofian seuran 10-vuotisjuhlakirja. Urho Ketvel, Agnes Airola, Tarja Kallio-Tamminen, Seppo Laurema, Kullervo Rainio, Jussi Rastas (toim). Helsinki, 1999. 

Muita seuran kautta saatavia kirjoja.

 • K.V. Laurikainen: Modernin fysiikan alkeita. WSOY 1968, 162 s.; 10 €
 • K.V. Laurikainen ja Kullervo Rainio: Todellisuus ja kuvajainen. WSOY 1990, 203 s.; 10 €.
 • K. V. Laurikainen: Kantista kvanttiin, filosofiaa fyysikon silmin. Yliopistopaino 1994, 125 s.; 10 €.
 • K.V. Laurikainen: Atomien viesti. Yliopistopaino 1994, 204 s.; 10 €.
 • K.V. Laurikainen: Tieteellä on rajansa. Kvanttiteoria ja todellisuus. Yliopistopaino 1996, 180 s.; 10 €.
 • K.V. Laurikainen: Science Has Its Limits, Ontological Implications of Quantum Theory. University of Oulu Report Series in Physical Sciences, Report No 8, 1997, 91 s.; 10 € (painos loppu)
 • Kohti uutta todellisuuskäsitystä. Juhlakirja prof. K.V. Laurikaisen 75-vuotispäivänä. Yliopistopaino 1990, 175 s.; 15 €
 • Vastakohtien todellisuus. Juhlakirja prof. K.V. Laurikaisen 80-vuotispäivänä. Yliopistopaino 1996, 180 s.; 15 €
 • Avartuva ajatus. Luonnonfilosofian seuran 10-vuotisjuhlakirja. Luonnonfilosofian seura 1999, 297 s.; 20 €
 • Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Luther-Agricola-Seura 2001, 148 s.; 10 €
 • Pauli Annala: Antiikin teologinen perintö. Yliopistopaino 1993, 207 s.; 10 € (painos loppu)
 • Kullervo Rainio: Älyn älyäminen. Minerva 2005, 328 s.; 20 €
 • Kullervo Rainio: Kvantti ja kognitio, dynaamisen psykologian tarkastelua kvantti-viitekehyksessä. Luonnonfilosofian seura 2006, 117 s.; 10 € (painos loppu)
 • Paul Talvio: Mieli ja maailma, todellisuuden monet kasvot. Luonnonfilosofian seura 2005, 102 s.; 10 €
 • Suomalaisen filosofian ’enfant terrible’. Juhlakirja tohtori Pertti Lindforsin 75-vuotispäivänä. Luonnonfilosofian seura 2005, 415 s.; 40 € (painos loppu)
 • V.K. Martikainen: Concepts and Mind as Dynamic Memory Systems - Structuring The Human Mental. Edita 2004. 216 s.; 20 €
 • Jaana Utriainen: A Gestalt Music Analysis. Philosophical Theory, Method, and Analysis of Iegór Reznikoff’s Compositions. Jyväskylän yliopisto 2005. 222 s; 15 €.
 • Jaana Utriainen: Uuno Klamin lauluteokset. Hahmoanalyyttisiä  havaintoja ja tutkielmia. 2007.  214s; 30 €.
 • Heikki Mäntylä: Tottakai vai totta...kai. Pohdiskelua totuuksista ja uskomuksista. 2011. 78s; 10 €.
 • Jaana Vainio-Utriainen: Näkökulmia hahmoteorian suuntaukseen taiteessa ja taidekasvatuksessa 1900-luvulla. 2014. 155s; 50 €.
 

Seuran jäsenten kirjoituksia.


Käytyjä keskusteluja


Muuta keskustelua


 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy