Luonnonfilosofian seura

2019

31st year of activity

Chairman:
Avril Styrman
p. +358 40 7000 589
avril.styrman@gmail.com

Secretary:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Board:
Avril Styrman (chairman)
Tarkko Oksala (vice chairman)
Juha Samela (secretary)
Kari Kosonen (treasurer)
Juha Himanka
Tarja Kallio-Tamminen
Viljo Martikainen
Eero Rauhala
Jyrki Tyrkkö

Bank account:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Account number:
FI3510193000204652
Business ID 1104153-7

The Finnish Society for Natural Philosophy


The Finnish Society for Natural Philosophy seeks to awaken and uphold activity and research into the philosophical questions raised by pure and applied natural science, and to bring together  the representatives of the different areas of science in these philosophical deliberations by promoting co-operatoion between them. The Society aims to study those achievements and theories of the different branches of science that strive to describe reality from different perspectives without preconceptions.  The Society does not bind itself to uncritical acceptance of  prevailing paradigms and physical conceptual frameworks but is open to soundly based alternatives where the  metaphysical core  i.e.  basis, and the empirical extent i.e. what it predicts and explains are  clearly and comprehensively expressed. Rules of the Society.

Meetings. To acieve its aims the Society arranges discussions and presentations as well as conferences. The Society convenes in autumn and spring sessions for presentations  and  discussions  on alternate tuesdays, usually at 18:15-20:00 in The House of Sciences in room 505, Kirkkokatu 6,00170 Helsinki. There is free entry to these meeytings for the general public. The Society also arranges broad-based intedisciplinary symposia, lecture series and theme evenings. See the lists of the meetings and presentations of the Society.

History. The Society, in its first form,  was a seminar series held by physics professor K. V. Laurikainen in the 1980s. The history of the activities of the Society was published in 2015 in a  25-year history volume dedicated to its founder K.V. Laurikainen and is available as a hard-back version from the Tiedekirja outlet as well as an e-book. The Society is a member of the Board of Scientific Societies in Finland.

Members. Join as a member (link). If you are a member of the Society and your email address has changed or if you have not received email information sheets in the last few months, let the secretary of the Society know. In 2017 the Society had 148 members. Information security.

News. The Society will arrange an international workshop Unification in Physics and Philosophy in May 2019, together with Physics Foundations Society, Aalto university, and The Finnish Society for the History of Science and Learning. See below. Register here.Forthcoming Events

19.03.2019 17.15-20.00
sali 505

Teemailta: Fenomenologia ja luonnontiede.

FT Eero Rauhala (Dos. Fysiikan laitos, HY): Transsendentaalisia näkökulmia fysiikkaan. Mitä on edellytettävä, jotta voimme ymmärtää fysikaalista todellisuutta? Mihin perustuu tietomme maailmasta ja käsityksemme itsestämme, miten syntyy jäsentynyt ja merkityksellinen kokemus todellisuudesta? Transsendentaalifilosofia kysyy tällaisia inhimillisen kokemuksen perustavia mahdollisuusehtoja. Luennossa selvitellään, mitä transsendentaalisella tarkoitetaan ja mikä voisi olla transsendentaalisen fenomenologian näkökulma luonnontieteellisen tutkimuksen perusteisiin? Esityksessä tarkastellaan myös esimerkkejä fenomenologiasta fysiikassa.

FT Jussi Backman (Akatemiatutkija, JYU): Fenomenologian jälkeen: uusi materialismi ja realismi mannermaisessa filosofiassa. Millainen on naturalistis-luonnontieteellisen ja transsendentaalifenomenologisen ajattelun välinen suhde nykytilanteessa? Missä määrin ja miten näiden välille on muodostunut kuilu, joka tavallaan jakaa koko modernin ajattelun, ja millainen ongelma tämä kuilu on? Millaisia filosofisia ratkaisuja kuilun ylittämiseen on tarjottu? Lähestyn näitä kysymyksiä ns. mannermaisen perinteen piirissä viime aikoina syntyneiden uusien realististen ja materialististen suuntausten, erityisesti ranskalaisen Quentin Meillassoux’n ”spekulatiivisen materialismin”, näkökulmasta. Meillassoux’n mukaan Immanuel Kantista alkava transsendentaalifilosofian perinne ajautuu viime kädessä syviin teoreettisiin ja kulttuurisiin ongelmiin. Ratkaisuksi hän tarjoaa aivan uudenlaista, 1600-luvun rationalistiseen metafysiikkaan nojaavaa filosofiakäsitystä, joka pohjautuu mielekkään kokemuksen fenomenologian sijasta erityisesti matemaattiseen joukko-oppiin.

02.04.2019 18.15-20.0
sali 505

FT Jani-Petri Martikainen (Yliopistonlehtori, Teknillisen fysiikan laitos, Aalto): Mikronanoista megananoihin: klassisen optiikan ja kvanttimekaniikan rajapinnassa. Keskustelemme siitä kuinka metalliset nanohiukkaset voivat muokata sähkömagneettisen kentän käytöstä ja kuinka sitä voidaan käyttää hyväksi. Perehdymme myös siihen kuinka tämänkaltaisia rakenteita hyväksi käyttäen Aalto-yliopistossa on tutkittu laserointia, Bose-Einstein kondensaatiota ja niiden välistä rajapintaa.

25.04.2019 18.15-20.00
sali 505

Teemailta. Jumalan naturalisaatio. Ihmiset menettävät kasvavissa määrin uskoaan Jumalaan, ja usko Jumalaan on vähenevässä määrin etiikan perustana. Mitä hyötyä ja mitä haittaa on siitä, että etiikka nähdään irrallisena uskosta Jumalaan?

PhD Kimmo Huovila: Usko Jumalaan etiikan perustana. Etiikkaa on pohdittu erilaisista lähtökohdista. Etiikkaan liittyvien arvojen perusteleminen on kuitenkin ongelmallista. Usko Jumalaan tarjoaa sekä tärkeää perustaa että suuntaa eettiseen pohdintaan rajoituksistaan huolimatta.

TT Olli-Pekka Vainio (Dos., Dogmatiikan yliopistolehtori, Systemaattinen teologia, HY): Jumalan funktio. Uskonnoilla, tai tarkemmin sanottuna uskonnollisella uskolla, joka kohdistuu yliluonnollisiin toimijoihin, on ollut ihmiskunnan moraalisella ja sosiaalisessa kehityksessä keskeinen rooli. Uskonnollisuus ei näytä vähenevän sekularisaation myötä, mutta uskonnollinen käyttäytyminen saa uusia muotoja. Käykö niin kuin kirjailija Chesterton ennusti jo sata vuotta sitten: Uskon puute ei merkitse uskoa ei-mihinkään, vaan se mahdollistaa uskon aivan mihin tahansa?


Unification in Physics and Philosophy

International Workshop in Helsinki on May 11th 2019


The Finnish Society for Natural Philosophy arranges together with Physics Foundations Society, Aalto and The Finnish Society for the History of Science and Learning an international workshop Unification in Physics and Philosophy. The event will take place in Helsinki, at the House of Science and Letters, lecture hall 104, on May 11th 2019, 10.00-19.00. Register here.

Luonnonfilosofian seura järjestää yhdessä Physics Foundations Societyn, Aallon ja Suomen Oppihistoriallisen seuran kanssa kansainvälisen workshopin Unification in Physics and Philosophy. Workshopin kieli on englanti. Workshop tapahtuu Helsingissä Tieteiden talolla salissa 104, 11.05.2019 klo. 10.00-19.00. Ilmoittaudu tästä.


Scope

The workshop is devoted to dealing with problems in physics and philosophy by unification. The basic idea is that a minimal ontological core of postulates or hypothetical laws of nature could provide natural resolutions to long-standing problems that are caused by disunification, and that cannot be properly resolved by focusing only on details of isolated topics. Unification is urgently needed, for in neither discipline do we find a commonly accepted ontological core or world-view that could function as a unifying base. In effect, the great majority of physicists and philosophers focus on specialized problems in isolated research areas.

Physics is mainly practiced by developing mathematical descriptions for each isolated area with the help of heterogeneous postulates. On a unifying approach, mathematics should be coupled with hypothetical laws of nature in a unified core, which suffice for different research areas or scales of phenomena. Similarly, in philosophy there is a tendency to specialise in problems of a particular domain, say, what is time, what is persistence, what is causation, rather than to develop unified views of interrelated domains. Furthermore, attempts to address interrelations between physics and philosophy are rare, and when it is done the focus is again within particular domains.

The purpose of this workshop is to bring together scholars with a mutual interest in a unified approach of this kind, in order to discuss particular unifying resolutions and more generally what a unified approach should look like. The questions to be discussed include (but are not restricted to): What are the central problems in physics and scientifically oriented philosophy? Can we identify postulates of a provisional scientifically and philosophically sound unified ontology? How do specific provisional postulates unify domains of inquiry that are currently separate and how do they resolve their central problems? What are the criteria by which one theory is to be preferred over another? How did the historical development result in the current situation in physics and philosophy?Download the workshop program and abstracts of the presentations


Download PosterProgram


09.00-10.00 Coffee and Registration

10.00-10.30 Welcoming words. Cecilia af Forselles, National Librarian, Vice President of The Federation of Finnish Learned Societies, Chair for The Finnish Society for the History of Science and Learning.

Morning session 10.00-13.00


10.30-11.00 Introductory speech. Ph.D Avril Styrman: Unification, Evaluation and Development of Theories.

11.00-11.30 Ph.D Ling Jun Wang (USA): Unification of Gravitational and Electromagnetic Fields.

11.30-12.00 Ph.D C.S. Unnikrishnan (IN): A New Gravitational Paradigm for Relativity, Dynamics, and their Philosophical Basis.

12.00-12.30 Ph.D Heikki Sipilä: Is the Solar System Expanding?

12.30-13.00 Ph.D Tuomo Suntola:Unification of Theories Requires a Postulate Basis in Common.

13.00-14.00 Lunch

Afternoon session 14.00-19.00


14.00-14.30 Ph.D Rögnvaldur Ingthorsson (SWE): Ontological and Methodological Reflections on the Virtues of Unification.

14.30-15.00 Ph.D Laurence Gould (USA): Quantum Ontology of de Broglie and Bohm with Reflections on the Meaning of Probability.

15.00-15.30 Coffee

15.30-16.00 Ph.D Tapio Ala-Nissilä: Quantum Mechanics in Action: a Working Physicist's Point  of View.

16.00-16.30 Ph.D Juha Samela: Open Questions in Physics.

16.30-19.00 Panel DiscussionRegister here

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy